Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Stora återköp för att sänka rabatterna

Juli blev ännu en positiv månad för Carnegie Listed Private Equity och uppgången i år är nu 19,3 procent. Bäst utveckling under månaden hade EQT, Blackstone och Carlyle. Många innehav har publicerat kvartalsrapporter för Q2 och flertalet har överträffat marknadens förväntningar och även kommit med positiva nyheter med åtgärder för att minska rabatterna för aktievärderingarna.

Fondens största innehav, Apollo Global Management, har under året ökat vinsten med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år och det förvaltade kapitalet har ökat med 20 procent på ett år. Ett annat av fondens största innehav, Blackstone, överträffade också marknadens förväntningar men utvecklingen var mer modest med 12 procent ökade fondavgifter och lika stor ökning av det förvaltade kapitalet. Blackstone nådde en stor milstolpe och blev det första bolaget i sektorn att nå ett förvaltat kapital på en biljon USD. Blackstone har i år gått upp 46,3 procent och årsavkastningen på 10 år ligger på 29,2 procent. Ett annat innehav som nyligen rapporterat är Londonbaserade Pantheon. Bolaget har hittills kategoriserats som fondportfölj, det vill säga merparten av kapitalet har investerats i externa private equity-fonder. I dag man nått en andel direktinvesteringar i enskilda portföljbolag på 52 procent.

Precis som för många andra europeiska private equity-bolag har den underliggande utvecklingen på sistone varit betydligt bättre än kursutvecklingen för aktien och rabatten har legat över 40 procent. Beslut har nu tagits att öka takten på återköp av den egna aktien. Under det kommande året har Pantheon för avsikt att köpa 15 procent av utestående aktier. Pantheon har genom sina direktinvesteringar och fondinvesteringar insyn i ett stort antal portföljbolag och en god överblick över private equity-marknaden.

Precis som flera andra aktörer har man uttalat en tro på ökad aktivitet framåt nu när räntehöjningscykeln närmar sig slutet och inflationen dämpas. Vi ser positivt på förutsättningarna för Private Equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Tack vare våra bolags starka marknadspositioner med lång erfarenhet och en beprövad modell för aktivt ägande ser vi fram emot god utveckling för bolagsbyggande och värdeskapande.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.