Stäng
Språk
Meny

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som längre räntor har kommit ned. Räntekurvan är nu inverterad där den svenska tvååringen ligger högre än den svenska tioåringen. Detta kan ses som en signal om att osäkerheten är stor kring den långsiktiga utvecklingen och Riksbanken har ingen enkel uppgift i att stävja inflationen och samtidigt bibehålla förutsättningar för tillväxt och god sysselsättning.

Bidragande till att kortare räntor kommit upp har de fortsatt starka inflationstalen varit. De sätter press på centralbanker, inte bara i Sverige utan också i omvärlden. Det spekuleras i att Riksbanken kan agera redan innan nästa ordinarie möte i september vilket inte hör till vanligheterna. Skulle de vänta till ordinarie möte kan det mycket väl bli så att vi får se en ännu kraftfullare höjning än de 50 punkter som beslutades vid halvårsskiftet, det är åtminstone det som marknaden förväntar sig.

Riksbanken är som sagt inte ensam om att höja räntan utan centralbanker runt om i världen övertrumfar varandra i inflationsbekämpande åtgärder. Den europeiska centralbanken ECB var bland de sista att agera med en höjning om 50 punkter under juli. ECB har samtidigt utmaningen i att hantera de olika förutsättningar som råder i de olika ekonomierna i olika delar av Europa. Detta följdes av fortsatta höjningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve som höjde styrräntan med 75 punkter i slutet av månaden.

Ser vi till kreditmarginaler för kommun och bostadsobligationer har det varit en förhållandevis lugn utveckling under juli och ser vi till aktiviteten i portföljen har även den präglats av lugn under månaden. Carnegie Obligationsfonds investerar i obligationer med hög kreditkvalitet i huvudsak utgivna av stat, kommun och hypoteksbolag. Portföljen har lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022
Svag månad för bostadsobligationer
Carnegie Obligationsfond

Svag månad för bostadsobligationer

Efter att räntan på svenska statspapper fortsatt upp under inledningen av månaden korrigerade den relativt kraftigt nedåt under andra halvan av maj. Efter de stora uppställ som vi sett i...

Mikael Engvall 3 juni 2022