Stäng
Språk
Meny

”Stora strukturaffärer i bortglömda aktier”

Ett innehav som gått igenom flera större transformationer på kort tid är Momentum Group. Bolaget knoppades av 2017 då Bergman Beving och Momentum Group blev två separata börsnoterade bolag. Två år efter det lades bud på Swedol och ytterligare två år senare förslog styrelsen återigen en avknoppning. Vi ser positivt på den annonserade uppdelningen då ena delen blivit stor nog att stå på egna ben i och med förvärvet av Swedol, medan andra delen av bolaget har en enorm förvärvsdriven resa framför sig, samtidigt som synergierna mellan de två bolagen är begränsad.

Sedan vi senast skrev om Momentum Group kan vi fastslå en sak. Bolaget har blivit bortglömt. Efter den typiska initiala positiva kursreaktionen vid annonsering av en avknoppning har aktien endast gått marginellt bättre än index. Detta trots fortsatt stark underliggande marknad och en bra kvartalsrapport. Vi kommer fortsätta tjata om Momentum Group tills den får sin rätta värdering, och det är långt över 50 procent kvar till dess.

”Trots att i stort sett hela management har bytts ut i både moderbolaget och dotterbolagen, samtidigt som trenderna i dotterbolagen tydligt har vänt upp, har inte aktien i närheten av den värdering den förtjänar”.

På temat ”stora strukturaffärer i bortglömda aktier” noterar vi fondens tredje största innehav, Ratos. Trots att i stort sett hela management har bytts ut i både moderbolaget och dotterbolagen, samtidigt som trenderna i dotterbolagen tydligt har vänt upp, har inte aktien i närheten av den värdering den förtjänar. Visst har den gått bättre än index i år, men ett nästa års EV/EBIT på 13x är nästan skrattretande sett till underliggande bolag. På det så har dotterbolagen börjat göra mindre tilläggsförvärv och en carve out av Aibel har startats. Tänk om en strukturaffär som minskar innehavet i Plantagen står på tur… Ska Ratos då värderas som övriga serieförvärvare har vi nära 100 procent uppsida på bara multipeln! Den omvärderingen kommer ta många år, men vi har tålamod.

Ovan beskrevs fondens största och tredje största innehav. Med ABB som det näst största kan vi ana ytterligare ett tema: hyffsat komplexa bolag som genomgår strukturaffärer. Här tror vi det finns mycket att hämta för den förvaltare som verkligen tar sig tid att förstå. Momentum Group, ABB och Ratos har alla gått bättre än index hittills i år.

Mer om fonden

Carnegie Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 15 september 2021
Strålande rapporter från Momentum Group, ABB, Nent, SCA och Telia
Carnegie Spin-Off

Strålande rapporter från Momentum Group, ABB, Nent, SCA och Telia

Vilken marknad! Juli blev ytterligare en stark börsmånad och för vår kära Carnegie Spin-Off var det upp till bevis för flera av innehaven. De flesta av portföljbolagen kom med strålande...

Simon Blecher 9 augusti 2021
Spin off-trenden är stekhet
Carnegie Spin-Off

Spin off-trenden är stekhet

En sak är i alla fall helt klar, trenden med Spin Off är väldigt stark. Varje vecka annonserar nya bolag att de funderar på att knoppa av en verksamhet och...

Simon Blecher 7 juni 2021