Stäng

Större andel aktier

Ovanligt svag utveckling på såväl aktie- som kreditmarknaderna i december gjorde att förhoppningarna på en positiv årsavkastning för fonden grusades. Avkastningen i december uppgick till -2,82 procent, vilket gjorde att avkastning för 2018 hamnade på -3,67 procent. Den långsiktiga placeraren kan trösta sig med att den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste tio åren uppgår till goda 11,20 procent.

Rimligen förklaras nedgångarna av en ökad oro för att konjunkturen nu försvagas samtidigt som centralbankerna stramar åt. Både Europa och Kina har uppvisat svaghetstecken tidigare, men nu börjar också de positiva effekterna av de stora skattesänkningarna i USA att ebba ut. Handlingsutrymmet för centralbankerna att stimulera är dessvärre små eftersom räntorna är så låga i utgångsläget och därtill är den offentliga skuldsättningen hög i ett historiskt perspektiv. Eventuellt kan dock planerade räntehöjningar komma att läggas på is.

I december ökade vi successivt aktieandelen i fonden till cirka 55 procent. Skälet är att aktiernas direktavkastning i spåren av kursnedgångarna kommit att stiga relativt obligationsräntorna, även om kreditspreadarna stigit också. Bland annat har vi bytt vissa bankobligationer mot aktier i Handelsbanken och Sampo. Direktavkastningen i Handelsbanksaktien är cirka 7 procent, vilket ter sig attraktivt jämfört med den ränta fonden får på de bankobligationer som finansierat köpen, cirka 4 procent. Genom förvärven av Sampoaktier får fonden exponering mot Nordea och den nordiska försäkringsmarknaden med hög direktavkastning, knappt 8 procent. Ut åkte bankobligationer i Nordea, DNB och Handelsbanken.

Köp av aktier i Autoliv, Epiroc och SKF har kompletterat fondens innehav i dessa aktier. Vår bedömning är helt enkelt att kursnedgångarna i dessa aktier är överdrivna. Finansieringen har ombesörjts av försäljningar av obligationer emitterade av Color Group och Sagax samt att aktiepositionen i Telia reducerats.

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa...

John Strömgren 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020