Stäng

Större kassa och fokus på likviditet

Februari inledde starkt med ökad riskaptit och börser som steg på bred front efter en något svagare utveckling i slutet av januari. Sentimentet svängde dock kraftigt sista veckan i februari efter nyheter om att coronaviruset sprider sig även utanför Kina, där antalet smittade i Italien rapporterades ha stigit snabbt.

Spridningen i kombination med dödsfallen ledde till en global frossa där börser störtdök och globala långräntor föll brett där den amerikanska tioåringen nu är på rekordlåga nivåer. Detta har gjort att centralbanker och tongivande ledare meddelat sig villiga att stimulera och stödja när så krävs om virusets effekter accentueras ytterligare.

Lokal nordisk kreditmarknad har hittills klarat sig något bättre än sin europeiska motsvarighet där vi sett framförallt high yield och efterställda krediter korrigeras vilket förstärkts av ensidiga säljflöden där ETF:er har varit tongivande. För de nordiskt handlade namnen kom priskorrigeringen först mot slutet av månaden. Trots att kreditspreadarna gått isär är det fortfarande ur ett historiskt perspektiv relativt dyrt men selektivt går det att hitta intressanta köpmöjligheter i namn som straffas onödigt mycket.

Primäraktiviteten i nordisk kreditmarknad var relativt hög fram tills nyheterna kring coronavirusets framfart satte stopp för nya emissioner. Vi investerade under inledningen av månaden i nya emissioner från fastighetsaktörerna Fastpartner, Heimstaden och Niam. I andrahandsmarknaden har vi framförallt minskat i flertalet innehav och således ökat andelen kassa. Vår konservativa ansats i nuvarande riskklimat har gjort att vi under en period haft ökat fokus på likviditet både för att kunna hantera möjliga flöden men också för att kunna agera på intressanta investeringsmöjligheter som uppstår när vissa namn enligt oss påverkas omotiverat mycket.

Eftersom marknaden vek kraftigt i slutet av februari kan vi summera månadens avkastning till -0,36 procent, främst påverkat av de mest likvida högavkastande innehaven som handlas även utanför norden. Avkastningen för årets två första månader kan summeras till en uppgång om 0,21 procent.

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Efter coronavirusets framfart har vi nu sett viss priskorrigering som gör att vissa segment ser attraktiva ut även om det fortsatt är relativt dyrt ur ett historiskt perspektiv. Osäkerhetsfaktorer som fortsatt spridning av coronaviruset och diverse geopolitiska risker gör att vi vidhåller vår konservativa ansats med en balanserad, diversifierad och framförallt likvid portfölj med fokus på korta och medellånga krediter. Vi fortsätter dessutom att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp
Carnegie Corporate Bond

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp

Utvecklingen på de globala finansmarknaderna fortsätter att indikera en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Stimulanspaket, stödåtgärder och bristen på alternativ får världens börser att nosa på rekordnivåer samtidigt som nyheter...

Maria Andersson 3 juli 2020
Otåligt på startlinjen
Carnegie Corporate Bond

Otåligt på startlinjen

Efter 2 månader av coronaoro steg globala marknader kraftigt under maj efter nyheter om att flera länder successivt lättar på restriktionerna och påbörjar en återgång när smittokurvorna planar ut på...

Niklas Edman 3 juni 2020
Högkvalitativa krediter på attraktiva nivåer
Carnegie Corporate Bond

Högkvalitativa krediter på attraktiva nivåer

Efter en chockartad mars där investerare paniksålde risktillgångar, har globala marknader stabiliserats och återhämtat sig marginellt under april. Oron för coronaviruset fortsätter att prägla riskaptiten när världen med förtvivlan följer...

Niklas Edman 7 maj 2020