Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

Strategin fortsätter att leverera

Efter en tillfällig återhämtning under oktober och november vände aktier ner igen under årets sista månad. Fonden hade också negativ utveckling men likt historiskt gick den återigen bättre än index när marknadsoron ökade. Överlag har utvecklingen under 2022 varit stabil och utmärks återigen av lägre risk än världsindex. Tittar vi på olika tidsperioder har fonden konsekvent levererat exceptionell riskjusterad avkastning. Under 2022 har vi inte heller fått hjälp av energi, råvaror eller traditionell bank, de sektorer som gått kortsiktigt bra men som vi på grund av hållbarhet och konjunkturkänslighet inte haft någon allokering mot. Vi har i stället skapat alfa i våra enskilda bolagsval.

I december gick dagligvaror och finans bäst i portföljen där bland annat det nya innehavet Charles Schwab utvecklades starkt. Bäst avkastande bolag var Sanofi och GSK vars defensiva verksamheter gjorde att dom kunde leverera positiv avkastning i en annars nedtryckt börs.

Den turbulenta världsmarknaden 2022 har medfört att många av världens finaste kvalitetsbolag blivit väldigt billiga. Vi har under året kunnat köpa in världsklass-bolag så som Schneider Electric, Deere & Co, L’Oreal, AstraZeneca och Siemens Healthineers på attraktiva värderingsnivåer. Gemensamt för dessa bolag är att de har starka globala marknadspositioner vilket skapar skalfördelar och starka varumärken vilket sammantaget är grunden för långsiktig överlönsamhet.

Vi går nu in i ett 2023 som med hög sannolikhet kommer präglas av lågkonjunkturer i flera regioner. Vi känner oss trygga med att våra kvalitetsbolag kommer kunna navigera i detta marknadsklimat med fortsatt starka marginaler även om vi förväntar oss svagare tillväxt. Portföljen handlas fortsatt till en värdering marginellt högre än marknaden men där våra innehav har betydligt högre lönsamhet, lägre skuldsättning och bättre tillväxt. Förvaltningsmodellen är utvecklad över 25 år med konsekvent starkt förvaltningsresultat och vi är fortsatt övertygade om att strategin är optimal för långsiktigt sparande över konjunkturcykler.

Vi kan även meddela att fonden fick en lillasyster i december när vi lanserade vår nya fond Global Quality Small Cap, vilken investerar enligt samma strategi men i globala småbolag.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.