Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Styrelse och ägare

Styrelse

Anders antas

CFO Carnegie Group.

Karin Burgaz

Vd för och managementkonsult på Nohrstedt & Partners AB. Tidigare bland annat kundservicechef på mobiloperatören 3 och e-handelsföretaget Klarna AB.

Jan Bernhard Waage

Styrelsens ordförande. Civilekonom och jurist med lång erfarenhet av fond- och kapitalförvaltning. Grundare av Wassum Investment Consulting.

Ledning

Andreas Uller

Vd för Carnegie Fonder sedan 2021. Dessförinnan bland annat vice vd.

Revisor

Ernst & Young AB

Huvudansvarig revisor är Mona Alfredsson.

Ägare och historia

Carnegie Fonder startade 1988 och är en del av Carnegie Group. Huvudägare till Carnegie Group är private equity-bolaget Altor.