Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Fastighetsfond Norden, Nyhet

Supermånad för fastigheter

Inflationen i Sverige för oktober kom in något lägre än väntat, så även i USA. Den svenska Riksbanken lämnade också styrräntan oförändrad på 4%. Det här fick marknaden att på allvar börja diskontera fallande styrräntor. Den svenska tioårsräntan har sjunkit från 3,0% i slutet av oktober till 2,5% just nu. Det är bra bränsle för fastighetsbolagen. Att de svenska fastighetsbolagen dessutom automatiskt kan höja hyrorna nästa år med höga 6,5%, inflationssiffran för oktober, spädde på den positiva bilden. Inte konstigt att fastighetssektorn var upp 19% under månaden.

Obligationsmarknaden fortsätter också att förbättras för fastighetsbolagen. Det tydligaste exemplet är Castellum som nyligen emitterat treårspengar till en ränta 200 punkter över Stibor. I september emitterade de tvåårspengar till 215 punkter över Stibor, så både längre duration och lägre marginal nu. Det är fortfarande billigare för dem att låna i bank, men väldigt bra att skillnaden nu krymper.

Flera bolag med bra värdering på börsen (över eller i linje med substans) har också under månaden passat på att emittera nytt eget kapital, framför allt i offensivt syfte (förvärv). Det gäller Sagax, SLP och Emilshus. När man handlas till premie mot substans ökar substansvärdet per aktie när man emitterar nya aktier. Lite av ett självspelande piano. Vi deltog i alla tre emissionerna. Kanske kommer en del av kapitalet från emissionerna att användas till att köpa fastigheter i DNBs auktion av panter från det sargade Oscar Properties. Chansen till fyndköp ser jag som hög.

På en helt annan bog har det småländska fastighetsbolaget Nivika tvingats till nyemissioner för att lösa obligationslån. Givet att de handlas till stor substansrabatt, svider det för aktieägarna. Emissionen är garanterad av huvudägarna och bolaget kommer ut i ett mycket bättre skick, varför jag under månaden valde att addera bolaget till fonden, dessutom till ett pris under nyemissionskurs. Fondens investering i bolaget är blygsam. Jag har också ökat innehavet i det lilla bolaget Annehem. Nyemissionen som de annonserade i slutet av månaden kom som en negativ överraskning, men även inkluderat den emissionen ser bolaget mycket lågt värderat ut.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.