Stäng
Språk
Meny

Svag månad för bostadsobligationer

Efter att räntan på svenska statspapper fortsatt upp under inledningen av månaden korrigerade den relativt kraftigt nedåt under andra halvan av maj. Efter de stora uppställ som vi sett i långräntor under årets inledning är det inte orimligt med viss korrigering. Rörelsen innebär att räntan för svensk stat närmat sig den för tyska statspapper. Ser vi till 10-års papper är skillnaden nu cirka 45 punkter.

Samtidigt gick bostads-spreadar isär under maj och även kommunobligationer handlades till bredare marginaler. I samband med Riksbankens senaste räntehöjning meddelades att de tillgångsköp som gjorts under första halvåret i år för att kompensera för förfall i värdepappersportföljen kommer att minska under andra halvåret 2022. Detta innebär att Riksbankens innehav nu faktiskt kommer att minska och att de kraftfulla köp av framför allt bostadsobligationer som gjorts sedan pandemins utbrott nu går mot sitt slut.

Med den rörelse vi har haft avseende spreadar för såväl kommunobligationer som bostadsobligationer får vi nu bra betalt jämfört med statsobligationer. För att inte ta på oss för mycket volatilitet på grund av spread-rörelser fortsätter vi att ta exponering mot obligationer som inte har alltför lång löptid. Även i dessa papper är spreaden stor jämfört med svenska staten.

I obligationer utgivna av stat, Kommuninvest och hypoteksbolag där det finns långtgående market maker åtaganden har vi vant oss vid en mycket god likviditet. Den senaste tiden har dock likviditeten försämrats och penningpolitiska rådet, som är en del av Svensk Värdepappersmarknad, enades efter senaste Riksbanksmötet att dra isär spreadarna mellan köp- och säljkurs. Detta ska ses som en följd av den sämre likviditeten i dessa instrument.

Carnegie Obligationsfonds portfölj erbjuder en exponering mot emittenter som håller mycket hög kreditkvalitet. Portföljen har lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022