Stäng
Språk
Meny

Svaga signaler, men stark återhämtning

”Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.”
– Ingemar stenmark.

  • Vi fick se positiva kursreaktioner på starka företagsrapporter i kombination med draghjälp från Fed.
  • Europas viktigaste tillväxtmotor har tappat kraft, tysk industri-PMI sjönk till 49,7 jämfört med 51,5 föregående månad och noterades därmed strax under den viktiga 50-nivån.
  • Den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter att uppvisa styrketecken. USA fortsätter att rapportera positiva arbetsmarknadsrapporter.
  • Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 4,8 procent. Samtliga av fondens aktiefonder utvecklades positivt under januari.

Vi lämnade en trist börsutveckling under slutet av förra året och inledde det nya året med en kraftig återhämtning på de flesta av världens börser. Trots fortsatt svaga signaler från makrostatistiken blev januari en väldigt stark månad. Vi fick se positiva kursreaktioner på starka företagsrapporter i kombination med draghjälp från Fed.

Marknadsräntorna har sjunkit som en konsekvens av att Federal Reserve, som vid senaste räntemötet, kommunicerade att framtida räntehöjningar kommer att dröja. Ekonomer och analytiker bedömer att vi närmat oss slutet av räntehöjningsperioden och följaktligen den neutrala räntan.

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 4,8 procent.

Vi rebalanserade portföljen och återställde aktievikten i slutet av förra året, och låg i och med det väl positionerad för en uppgång. Samtliga av fondens innehav steg under månaden. Av fondens aktiefonder utvecklades OPM Listed Private Equity bäst med en uppgång på 11,8 procent. Även Carnegie Global och Carnegie Sverigefond hade en bra månad och steg med 8 respektive 8,1 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield select och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond väl och steg med 1,1 respektive 1,2 procent. Även Carnegie Corporate Bond hade en positiv månad och steg med 0,75 procent.

Tillväxtutsikterna har försämrats, men en expansiv finanspolitik, svag krona och fortsatt låga räntor ger stöd.

Europa

Utsikterna för eurozonens ekonomi har gradvis försämrats och orosmoln har dykt upp på flera fronter. Inköpschefsindexet för Europa faller snabbt och är nu på den svagaste nivån på fem år. PMI för tillverkning sjönk från 51,4 i december till 50,5 i januari och börjar nu närma sig den viktiga 50-nivån.

Värden över 50 indikerar ekonomisk expansion medan ett indextal under signalerar kontraktion. Europas viktigaste tillväxtmotor har tappat kraft, tysk industri-PMI sjönk till 49,7 jämfört med 51,5 föregående månad och noterades därmed strax under den viktiga 50-nivån. Även det tyska Ifo-indexet, som ger en bild av affärsklimatet föll från 101 i december till 99,1 i januari. Det är den lägsta siffran sedan februari 2016.

PMI. Tillverkning

Sverige

Tillväxtutsikterna har försämrats, men en expansiv finanspolitik, svag krona och fortsatt låga räntor ger stöd. Indikatorer för industrin bromsar in från relativt höga nivåer.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin sjönk från 51,8 i december till 51,5 i januari. Det är den lägsta nivån sedan början av 2016. Orderingången svarade för det största negativa bidraget och har haft en negativ trend sedan toppen i början av 2017. Nedgången verkar sammanfalla med den tyska utveckling, men är inte lika skarp.

Även konjunkturinstitutets barometerindikator för januari visade den svagaste noteringen på över ett år. Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad från 105,6 i december till 101,9 i januari.

USA

Lite överraskande så steg ISM inköpschefsindex för den amerikanska industrin till 56,6 i januari jämför med 54,3 i december och visar därmed fortsatt styrka. Marknaden däremot hade förväntat sig en fortsatt minskning till 54,2.

Även den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter att uppvisa styrketecken. USA fortsätter att rapportera positiva arbetsmarknadsrapporter. Under januari skapades drygt 300 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn, vilket låg klart över vad analytikerna hade förväntat sig och bra över genomsnittet för föregående år på 223 000. Arbetslösheten ökade dock från 3,9 till 4 procent, vilket kanske delvis kan tillskrivas nedstängningen av statsapparaten.

US Arbetslöshet (% inverterad), S&P500 , Recessions

Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat räntorna oförändrade vid det senaste Fed-mötet. Marknaden tog fasta på de signaler de gav om att centralbanken kan avvakta med ytterligare räntehöjningar. Jerome Powell uttryckte sig försiktigt och indikerade att de nu ska blir mer databeroende. Det är en markant förändring i tonlägen jämfört med i höstas. Fed vill öka sin flexibilitet och nästa eventuella räntehöjning lär dröja. Under året kommer även Fed att göra en översyn angående det penningpolitiska ramverket. Det finns bland annat förslag om att ersätta inflationsmålet med något annat. Det skapar naturligtvis en viss osäkerhet.
Löneökningen i januari var mindre än väntat och steg med måttliga 0,1 procent jämfört med månaden innan. Löneökningstakten har dock kommit upp och ligger på höga 3,2 procent.

Att arbetslösheten ökade med 0,1 procentenheter till 4 procent kan vara temporär, men om den vid nästa datapunkt skulle stiga ytterligare kommer många prognosmakare att börja ställa sig frågande till om vi inte har fått ett trendbrott. En stigande arbetslöshet brukar sällan vara goda nyheter för utvecklingen på aktiemarknaden.

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Fonden består av 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Det är en internationellt beprövad modell.

Carnegie Total är aktivt förvaltad av ett erfaret placeringsråd, och målsättningen är att i alla lägen vara den mest attraktiva lösningen för ett långsiktigt sparande, till exempel i ditt pensionssparande.

Mer om fonden

Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Mjuklandning eller tvärnit?
Carnegie Total

Mjuklandning eller tvärnit?

“In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.” – Warren Buffett   Analytikerna fortsätter att sänka sina vinstprognoser i linje med att förväntningarna på konjunkturen...

Magnus Gustafsson 8 januari 2019
Solen står i zenit
Carnegie Total

Solen står i zenit

”There are no great limits to growth because there are no limits of human intelligence, imagination, and wonder.” – Ronald Reagan, USA:s president 1981-1989. Tillväxten i Sverige är stark. Låg...

Magnus Gustafsson 8 augusti 2018
Oj, oj, olja…
Carnegie Total

Oj, oj, olja…

”My formula for success is rise early, work late, and strike oil. ” – John Paul Getty, amerikansk oljemagnat och konstsamlare. Oljepriset har på kort tid gått från 50 till...

Magnus Gustafsson 5 juli 2018