Stäng
Språk
Meny

Svagare dollar

Aktiemarknaden fortsätter att visa styrka trots den pågående pandemins effekter på den globala ekonomin. Rapportperioden går mot sitt slut och företagens kvartalsrapporter har över lag kommit in bättre än analytikernas lågt ställda förväntningar. Det har dock varit ett historisk svagt kvartal om man ser till bolagens låga omsättning och stora vinsttapp.

Några av de stora amerikanska bankerna signalerar dessutom att vi ännu inte sett det värsta av pandemins efterdyningar. Det kan komma en kraftig ökning av kreditförluster framöver. Värderingarna börjar bli ansträngda och frågan är vad som ska driva marknaden vidare i det korta perspektivet?  Dollarn har försvagats mot många av de större valutorna under sommaren. Dollarindex, som mäter dollarns styrka mot en korg av valutor, har fallit med ca 7 procent sedan mitten av maj.

Om dollarförsvagningen fortsätter bör det ge ett stöd åt tillväxtmarknader framöver. Kina är den lysande stjärnan i år, den kinesiska aktiemarknaden har uppvisat en god utveckling och har stigit med ca 16 procent i lokal valuta under året. De kinesiska inköpscheferna är fortsatt positiva, PMI för tillverkningsindustrin steg till 51,1 i juli, en uppgång från 50,9 i juni.

Den kinesiska ekonomin växte med 3,2 procent på årsbasis under andra kvartalet, vilket var klart bättre än väntat. Makrostatistiken för många regioner fortsätter att överraska positivt. Analytikernas estimat har varit för lågt ställda, vilket Citi Economic Surprise Index tydligt visar.

Ett antal ledande indikatorer har under senare tid visat en imponerande återhämtning. Låga räntor förväntas under lång tid framöver vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt stark aktiemarknad. Inflationen är det främsta hotet på sikt. Stigande inflation skulle tvinga centralbankerna att höja räntorna samt skära ner eller avsluta stimulansprogrammen.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 2,27 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Spin-off, Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond väl med en uppgång mellan 4,1 och 9,4 procent. Carnegie Global och Carnegie Rysslandsfond utvecklades negativt med -1,5 respektive -1,3 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,9 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,8 respektive 0,5 procent.

 

Sverige

Arbetslösheten uppgick till 9,3 procent i juni och kommer att öka ytterligare. BNP har fallit kraftigt i andra kvartalet till följd av covid-19 och dess effekter. Nedgången i BNP med 8,6 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal är det största tappet på 40 år.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från reviderade 47,6 i juni till 51,0 i juli. Tillverkningsindustrin är därmed över 50-nivån och tillbaka i tillväxtzonen. Det var främst delindex för orderingång och produktion som stod för den största uppgången. Förbättringen i juli visar att tillverkningsindustrin fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras. Även Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn fortsatte upp i juli till 54,8 från reviderade 50,9 månaden innan. Det är tredje månaden i rad som indexet stiger och befinner sig nu på den högsta nivån sedan februari i år.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg med 8,1 enheter till 83,4 i juli. Ökningen förklaras främst av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden.

Europa

ECB lämnade styrräntor och tillgångsköp oförändrade under månaden.

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 47,4 i juni till 51,8 under juli, en uppgång med 4,4 indexenheter. Uppgången innebär att indexet åter befinner sig över 50-nivån och indikerar tillväxt i ekonomin. Den tyska ekonomin föll med 11,7 procent under andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Fallet i BNP var större än förväntat.

Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 45,2 till 51 i juli och är därmed åter över 50 som indikerar expansion. Även IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar styrka i ekonomin. Indexet förbättrades något från 86,2 i juni till 90,5 i juli.

USA

Federal Reserve kom inte med några överraskningar vid senaste räntemötet. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i intervallet 0-0,25 procent. De övergripande finansiella förhållandena har förbättrats under de senaste månaderna, men Fed är fast beslutna att hålla fast vid låga räntor till dess att ekonomin återhämtat sig. Statistik visar att amerikansk BNP föll med 32,9 procent under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet, uppräknat i årstakt. Det är ett historiskt kraftigt fall. De amerikanska hushållens förtroende, Consumer Confidence sjönk från 98,3 i juni till 92,6 i juli. Utfallet blev under marknadens estimat på 95 för den aktuella månaden. Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex överraskade och steg från 52,6 i juni till 54,2 i juli. Slutligen så väntar investerare fortfarande på besked angående ett nytt stimulanspaket som det råder stor oenighet om i den amerikanska kongressen. Hittills har USA:s kongress beslutat om åtgärder för ca 3000 miljarder dollar…

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022