Stäng
Språk
Meny

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp även om magnituden skiljer sig åt mellan kreditbetygen.

Samtidigt så klarade sig europeiska krediter bättre under maj då en större korrigering inträffade redan under april efter oro kring tillväxtutsikter. Nordiska krediter börjar nu se alltmer attraktiva ut även om den europeiska marknaden på sina håll är något mer köpvärd. Rapportsäsongen för nordiska high yield-bolag har precis avslutats och kan sammanfattas med att bolagen har klarat av kostnadspressen från inflation och leveransstörningar bättre än väntat.

Det man över lag kan konstatera är att krediter generellt sett har blivit ett alltmer attraktivt tillgångsslag där avkastningen numer får hjälp av både högre kreditmarginaler och en räntekomponent som har börjat leverera mer än noll eller negativt bidrag. Stibor är runt 0,5 procent och fortsatta höjningar från Riksbanken blir ett välkommet tillskott till fondens avkastning tack vare sin höga andel av rörliga kuponger.

Fondens löpande avkastning är per slutet av maj 5,2 procent vilket i ett historiskt perspektiv och med fondens riskprofil med ett genomsnittligt kreditbetyg om lägst BBB- enligt oss är en attraktiv nivå. Vi ser dock fortsatt risk för volatilitet framför oss och vi håller därför portföljen i ett stadigt grepp med fokus på likviditet och relativt låg exponering mot både marknad och ränta via kort ränte – och kreditduration.

Under månaden rapporterades det om uppköp av två innehav, Frontmatec och Mercell, vilket gjorde att båda handlade upp kraftigt och därmed var bland de största bidragssgivarna till fondens avkastning. Vi har varit aktiva i det efterställda segmentet i framför allt bank och försäkringsbolag där vi valt att avyttra så kallat tier 2-kapital samtidigt som vi ökat vår exponering i AT1-segmentet till väldigt attraktiva kreditmarginaler och med korta förfall. Som vanligt väljer vi att fokusera på de nordiska storbankerna med stabila verksamheter och höga kreditbetyg, som exempelvis DNB, Nordea och Handelsbanken.

Mer om fonden

Fler artiklar

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment
Carnegie Corporate Bond

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden...

Maria Andersson 5 maj 2022
Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro
Carnegie Corporate Bond

Återhämtning trots fortsatt geopolitisk oro

Trots fortsatta geopolitiska oroligheter och ekonomiska spridningseffekter, i form av högre energi- och råvarupriser och därmed ytterligare inflationstryck, lägger vi en betydligt lugnare månad bakom oss. Vi såg risktillgångar återhämta...

Maria Andersson 5 april 2022