Stäng

”Svårt att se vad som ska stoppa tillväxtmarknaderna”

Med en svag dollar, höga råvarupriser, försiktigt öppnande av ekonomier och fortsatta stimulanser tror jag att investerare allt mer kommer söka sig till de marknader som gynnas mest och som idag ger en relativt sett högre vinstavkastning. Och dessa finns på tillväxtmarknaderna, skriver Karin Fries.

Karin Fries.

En andra virusvåg i såväl EU som USA har fått makrostatistik på senare tid att vara lite svagare än vad några förväntat sig under hösten. Till och med i Kina har en tidigare oväntat stark konjunktur börjat visa första tecken på en utplaning. Den goda nyheten är att världen har börjat vaccinera sig under jul- och nyårsfirandet.

Även om första kvartalet därmed skulle vara svagare än prognoserna som gjordes i 2020, så finns det anledning att tro att det kommer se bättre ut senare under året. De stora stödpaketen från bland annat USA, som allt mer börjar likna rena check-häften, har fått den amerikanska dollarn att kraftigt försvagas under hösten 2020, och så länge långräntorna fortsätter vara så här låga finns det anledning att tro att den svagare dollarn kommer vara ett tema inte bara idag utan även om både ett och två år.

En svag dollar brukar normalt gynna råvarupriser så som till exempel priset på guld, koppar och olja.

Det vi traditionellt kallar tillväxtmarknader är länder som ofta är starkt beroende av råvaror för sina statsfinanser och ekonomiers välbefinnande. Dessa länder ser sina intäkter öka i utländsk valuta, och deras valuta tenderar att stärkas och även den vara mer värd.

Det leder också till lägre finansieringskostnad då balansräkningarna ser allt bättre ut. Kombinerat med att investerare, som sett den amerikanska tio-åriga statsobligationen falla under en-procent strecket, börjar söka sig till tillväxtmarknader för att få lite högre avkastning, så får man ändå säga att framtiden för investeringar på tillväxtmarknader ser i skrivande stund ganska bra ut och det är svårt att se vad som ska sätta stopp för utvecklingen.

Möjligen skulle ytterligare muterade virusstammar, som ett vaccin inte biter på, kunna fördröja framgångarna. I takt med att fler och fler länder vaccinerar sina invånare och vi går in i sommarmånader då spridningen tycks mattas av betydligt, så kan nog fler och fler länder börja öppna upp sina ekonomier stegvis, med påföljande konjunkturuppgång.

Den draghjälpen är också något som gynnar många bolag på tillväxtmarknader.

De första tillväxtmarknader att gynnas i konjunkturskiften med svagare dollar brukar vara regioner så som Latinamerika och Östeuropa. Inte så konstigt kanske med länder som Brasilien och Ryssland för vilka råvarupriserna är viktiga.

Asien tenderar att komma i andra vågen när konjunkturen har fäst sig och tillverkningssektorerna också kommer igång. Kanske kan 2021 bli året då Tesla et al får maka lite på sig för klassiker som gruv- och energisektorerna.

Även finanssektorn kan vara en vinnare i sådana skiften. MSCI Emerging Market steg kraftigt redan under hösten när det stod alltmer klart att Biden var vinnare, stora stimulanspaket sattes på pränt och dollarn försvagades.

Den som idag tittar på vinstestimat, och framförallt kanske priset på framtida vinster på tillväxtmarknader skulle genast rynka på näsan och tro att de har missat tåget.

Men har man det? Bara för att man inte var modig nog att trycka på köpknappen i april 2020?

Om vi istället inverterar P/e-talet så får vi fram vad man på engelska kallar ”earnings yield”, alltså ”vinstavkastning”; en procentsats som vi kan jämföra med ränteläget i till exempel USA.

Skillnaden mellan den amerikanska tioåriga statsobligationen och vinstavkastningen på tillväxtmarknader är skyhög och långt över sitt snitt nästan oavsett vilken tidsperiod vi väljer. Historiskt brukar de så småningom närma sig varandra.

De behöver inte bli lika, men kvoten mellan dem kommer närma sig ett medelvärde i alla fall. Jag tycker inte att det finns särskilt mycket som talar för att den amerikanska räntan skulle höjas i brådrasket så ska de närma sig varandra finns det gott om utrymme för lite högre värderingar på tillväxtmarknader.

Dessutom finns möjligheten till bättre vinstutveckling än väntat. Med en svag dollar, höga råvarupriser, försiktigt öppnande av ekonomier och fortsatta stimulanser tror jag snarare att investerare allt mer kommer söka sig till de marknader som gynnas mest och som idag ger en relativt sett högre vinstavkastning, och dessa finns på tillväxtmarknader.

Fler artiklar

Håll koll 2021

Håll koll 2021

2020 blev på många sätt exceptionellt och vem vet, kanske 2021 blir ännu värre. Eller inte. Ingen vet, det är därför vi investerar långsiktigt. Men det finns några fenomen och...

Carnegie Fonder 14 januari 2021
Andreas Uller ny vd för Carnegie Fonder

Andreas Uller ny vd för Carnegie Fonder

Andreas Uller efterträder den 1 april 2021 Hans Hedström i rollen som vd för Carnegie Fonder. Hans Hedström övergår till rollen som senior rådgivare. ”När jag började år 2000 var...

Erik Amcoff 22 december 2020
”Taxonomin kommer att driva värderingen av bolag”

”Taxonomin kommer att driva värderingen av bolag”

Bolag som i dag klassas som smutsiga kommer att bli gröna, och tvärtom. Det kan bli resultatet när den nya taxonomin träder i kraft, något som i sin tur kommer...

Carnegie Fonder 17 december 2020