Stäng

Svenska statspapper en tillflyktsort

Under mars fortsatte den globala spridningen av coronaviruset vilket gav tydliga följdeffekter för marknaderna både här hemma och globalt. Vi såg relativt långtgående insatser inom såväl finans- som penningpolitiken för att mildra effekterna av den kraftiga inbromsning som nu präglar den globala ekonomin.

Mikael Engvall förvaltar Carnegie Obligationsfond tillsammans med Mona Stenmark.

Efter att svenska statspapper fungerat som tillflyktsort från mer riskfyllda tillgångar under februari och början av mars vände räntorna upp under mitten av månaden och den svenska tioåringen var ett tag åter över 0-sträcket för att sedan avsluta mars på -0,16 procent.

Högre räntor bidrog negativt till utvecklingen för Carnegie Obligationsfond som backade med 1,06 procent under mars.

Spreadar för svenska bostadsobligationer gick isär under mars, framförallt i början av månaden för att sedan stabiliseras efter att Riksbanken inkluderat tillgångsslaget i sina stödköp i samband med nya penningpolitiska stimulansåtgärder.

Även om turbulensen påverkade också detta segment fungerade marknaden väl och likviditeten var överlag god. De nya stimulansåtgärderna från Riksbanken inkluderar köp av statsobligationer, kommunobligationer, säkerställda obligationer samt köp av obligationer och certifikat utgivna av svenska icke-finansiella företag.

När det gäller det sistnämnda kommer det påbörjas i början av april genom köp av företagscertifikat inom Investment Grade.

Vi har under månaden haft inflöden i Carnegie Obligationsfond. Vi har fortsatt att addera exponering mot kommun och bostadsobligationer, framförallt i papper med lite kortare löptid. Att nu även dessa tillgångsslag ingår i Riksbankens stödköp ser vi som positivt och genom att inte fokusera på papper med längst löptid i segmentet uppnår vi en högre underliggande avkastning i portföljen utan att en isär-spreadning för bostadsobligationer slår alltför hårt på performance. Vi har balanserat detta genom köp av statspapper med lite längre löptid och aggregerat ligger durationen i portföljen nu på 6,18.

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”
Carnegie Obligationsfond

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”

Under 2020 har vi upplevt ganska stora rörelser för svenska räntor. Framförallt såg vi tvära kast under första kvartalet i samband med att coronakrisen satte sin prägel på marknaden. Den...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Ny exponering mot Linköping Stadshus
Carnegie Obligationsfond

Ny exponering mot Linköping Stadshus

Efter att vi sett stora rörelser för svenska statspapper tidigare under våren blev maj en förhållandevis lugn månad med något stigande räntor. Från Riksbanken fortsätter stödköpen av obligationer emitterade av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Välkommet stöd från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Välkommet stöd från Riksbanken

De penningpolitiska insatserna fortsatte under april för att dämpa effekterna av Coronavirusets spridning och den i många delar nedstängda ekonomin världen över. På hemmaplan valde dock Riksbanken att inte sänka...

Mikael Engvall 5 maj 2020