Stäng

”Sydafrikanska börsbolag måste följa King´s Code”

Carnegie Fonder investerar i välskötta bolag som har en hållbar affärsmodell, bland annat genom Carnegie Afrikafond som förvaltas av Karin Fries.

Hur ser afrikanska bolag på hållbarhet?

– Många länder har kommit långt. Nästan samtliga bolag på den kenyanska börsen har skrivit under FN:s Global Compact, tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Och i Sydafrika?
– Märkbart få bolag här har signerat FN:s Global Compact. De följer sedan 1993 en nationell bolagskod, King’s Code, som ställer samma krav som FN. Från den 1 oktober 2017 har bolagskoden skärpts ytterligare.
Nu måste alla börsnoterade verksamheter beskriva hur de tar ansvar, inte bara för slutprodukten, utan även för anställda, leverantörer, kunder och miljö.

Hur kan hållbarhetsarbetet utvecklas?
– Vi uppmanar våra innehav att redovisa sina utsläpp av växthusgaser genom CDP, men det är endast krav på koncernnivå. Ta till exempel det nederländska bryggeriföretaget Heineken som har krav från CDP. Dotterbolaget Nigeria Breweries lyder under samma mål, men behöver inte redovisa sina utsläpp. Det saknas transparens som absolut kan bli bättre.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019