Stäng

Tajtare kreditmarginaler och mildrad oro

I slutet av november såg vi ett mer positivt sentiment, vilket upprätthölls även under december månad med en stark kreditmarknad som följd. Efter ett tidvis omvälvande och omskakande år så fick vi därmed en positiv avslutning på 2020. Den andra vågen med corona skapar naturligtvis oro, men i och med att vaccin godkänts och börjat distribueras runtom i världen har det bidragit till att mildra den oron.

Efter en relativt hög aktivitet i primärmarknaden under november ebbade det ut under årets sista månad. Kreditmarginalerna har, efter att gått isär kraftigt under turbulensen i mars, återgått till nivåer vi såg innan krisen och i vissa fall tightare än så. ICA är en sådan emittent där vi efter en god utveckling sålde vår position med förfall i februari 2023. I övrigt ökade vi vår exponering i vissa utvalda namn som Stora Enso, Hexagon och Husqvarna. Vi ökade även vår position i Nobina – Nordens största operatör av bussar i kollektivtrafiken. Investmentbolaget Latour är ett innehav i fonden sedan länge och vi ökade även där vår position något. Kort därefter fick Latour officiell rating från Fitch, kreditbetyg A, vilket resulterade i att obligationerna fick en positiv prisutveckling, Ett nytt namn i fonden är den finska banken Aktia där vi investerade i en femårig obligation. Kreditmarknaden fick som sagt en stark avslutande månad och Carnegie Investment Grade noterade under december en uppgång om 0,17 procent.

Med en förhoppningsvis accelererande vaccineringstakt, ett Brexitavtal i hamn och fortsatta stimulansåtgärder talar det för en fortsättning på det positiva sentimentet vilket därmed borgar för en stark start på 2021. Dock kommer effekterna av corona ha fortsatt betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Att Riksbanken utökade samt förlängde sitt QE program kommer naturligtvis vara en supporterande faktor för kreditmarknaden, i synnerhet för Investment Grade segmentet.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positiva tongångar i november
Carnegie Investment Grade

Positiva tongångar i november

Efter en svag oktober blev tongångarna mer positiva i november. Nyheterna om ett vaccin mot coronaviruset skapade förhoppningar om att vi går mot slutet av denna pandemi och att samhällen...

Mona Stenmark 2 december 2020
Mer aktivitet i marknaden framöver
Carnegie Investment Grade

Mer aktivitet i marknaden framöver

Förra månaden avslutades med ett svagare och mer försiktigt sentiment vilket upprepades i oktober. Coronavirusets spridning har återigen eskalerat och vi har sett nya nedstängningar runtom i världen. Detta tillsammans...

Mona Stenmark 6 november 2020
Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon
Carnegie Investment Grade

Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon

Sista månaden i det tredje kvartalet är slut och vi lämnar en förhållandevis stabil månad bakom oss. Viss volatilitet har vi sett då oron för en andra coronavåg har blossat...

Mona Stenmark 2 oktober 2020