Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Tålamod att hålla fast vid sin strategi

Efter sommarlugnet steg aktiviteten under augusti där rapportsäsongen rullade vidare och primärmarknaden öppnade upp. Den generella bilden visar att bulken av fondens bolag presterar överraskande bra där prishöjningar delvis motverkar svagare efterfrågan och kostnadsbesparingar försvarar lönsamheten. Utmaningar kring konjunktur, stigande räntor och låg visibilitet kvarstår men intrycket är att de flesta bolagen prioriterar att stärka balansräkningen och fokusera på konsolidering där vi är övertygade om att välskötta bolag med en sund affärsmodell har möjlighet att anpassa sig även denna gång.

Stark utveckling i specifika namn har föranlett vissa förändringar i fonden. Scan Global reducerades efter en stark rapport som testamenterar affärsmodellens stabilitet och modellen med cost+. En inte lika positiv utveckling syntes i Cabonline där bolaget står inför en svagare konjunktur samtidigt som man behöver investera i ny teknik, en kombination som fick oss att avyttra innehavet. I stället har vi valt att investera i Kistefos, ett norskt investmentbolag med en rad diversifierade portföljbolag. Obligationen löper på 3år och ger drygt 9 procent per år.

Glädjande bolagsnyheter från Modex som annonserade att man erhållit ny finansiering efter ägarbytet och därmed återlöser obligationen under september till en premie om 4 procent, Kentech som presenterade att man säljs i en affär som möjliggör fortsatt expansion och förmodligen återlöser sina obligationer kring årsskiftet, samt Dooba som i samband med rapporten presenterade fastighetsförsäljningar för 60-70 miljoner pund vilket kan ställas i relation till obligationen på 45 miljoner pund. Intressant nog har kursen inte rört sig och handlas fortfarande till 17 procent med förfall om ungefär ett år.

Vi har tagit en del tuffa beslut för att positionerat oss mer defensivt/robust framåt. Majoriteten av bolagen tuffar på och vi ser framför oss att tidsfaktorn snarare än marknadsförhållanden bör göra att vi kan ha en avkastning som faktiskt speglar underliggande, vilken tyvärr inte varit fallet under H1 2023.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.