Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Small Cap

Tar hem vinst i Advantest efter kursdubblering

Globala småbolagsaktier hade en fin utveckling under juni månad mycket drivet av ett starkt Japan och USA. Sektormässigt så var det tillverkningsindustrin, sällanköptsvaror och energisektorn som gick allra bäst vilket talar för en något ökad riskaptit på marknaden.

Carnegie Global Quality Small Cap hade en positiv utveckling med starkt bidrag från portföljens industribolag. De fem bästa bolagen denna månad var generatortillverkaren Generac, dejting-bolaget Match Group, traktortillverkaren AGCO, tillverkningsexperten Jabil och halvledarbolaget SOITEC.

Generac steg hela 35 procent under månaden efter att bolaget såg en dramatisk försäljningsökning av back-up generatorer i bland annat Texas. Värmevågen som har slagit till i stora delar av världen driver ökad efterfrågan på reservkraftsystem vilket tyvärr ser ut att bli ett mer frekvent förekommande fenomen med pågående klimatutveckling.

Under månaden sålde vi vår japanska favorit Advantest då vi tyckte att värderingen hade blivit för hög efter att aktien mer än dubblades i värde sedan vi köpte den för lite mer än ett halvår sedan. Advantest är ett starkt bolag med en ledande position inom halvledartester som vi gärna äger till rätt pris och kommer därför fortsätta hålla ett nära öga på dem framöver.

Vi köpte istället in Alfen som är aktiv inom energihantering. Bolaget har tre verksamhetsområden; laddningsstationer för elbilar, effektiviseringslösningar för elnät samt batteriteknik. Efter att bolaget kommit ned i pris tog vi möjligheten och gick in på en attraktiv värderingsnivå. Bolaget har en hög lönsamhet, nettokassa och en enormt stark vinsttillväxt senaste åren drivet av både ökad omsättning och högre marginaler. Framöver väntar man sig växa drygt 20 procent per år med bibehållen lönsamhet.

Vi söker lågt värderade kvalitetsbolag vilka uppfyller tre kriterier, god stabil tillväxt, hög uthållig lönsamhet och låg konjunkturkänslighet. Trots exceptionella nyckeltal handlas dagens portfölj knappt till en premie mot marknaden, det vill säga den är väldigt billig. Att vi är väldigt priskänsliga är något som sticker ut relativt många andra småbolagsfonder och ytterligare sänker fondens risk då innehaven har låg fallhöjd vid negativa nyheter.

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.