Stäng

Teknikkonsulten som gör rätt saker i rätt riktning

Carnegie Micro Cap

Junibörsen karaktäriserades av en god riskaptit och stigande aktiekurser. Framför allt pådrivet av förhoppningar om räntesänkningar från den amerikanska centralbanken men även förhoppningar om ett avtagande handelskrig. Carnegie Micro Cap ökade med 4,6% i juni, skriver förvaltaren Viktor Henriksson.

  • Rejlers steg med 11% efter att ha genomfört ett förvärv av verksamheter från Neste Engineering Solutions. Det ser ut som att förvärvet görs till för Rejlers gynnsamma villkor och bidraget till bolagets vinst blir signifikant. Förvärvet finansieras genom banklån men bolaget kan komma att genomföra en nyemission av egna aktier. Oavsett om så blir fallet eller ej är vår bedömning att förvärvet ger ett tydligt tillskott till vinsten per aktie. Bolagets värdering är redan innan den här affären låg såväl i absoluta tal som relativt konkurrenter. Vi har sagt det förut men det tål att upprepas, bolagets VD Viktor Svensson ser ut att göra rätt saker med bolaget och vi tror på en fortsatt förflyttning i rätt riktning för den tidigare något underpresterande teknikkonsulten.
  • Stillfront hade ett händelserikt juni. I början av månaden annonserades förvärvet av det kanadensiska spelbolaget Kixeye. Det är ett stort förvärv som görs till värderingsmultiplar som är väsentligt lägre än Stillfronts egna. Bolagets vinst per aktie ökar i storleksordningen 30% även beaktat den nyemission som görs för att delvis finansiera affären. Bolaget tar även in pengar genom en obligation. Slutresultatet blir en solid finansiell ställning som möjliggör fortsatta förvärv samt en rejäl vinstökning med lägre värdering som följd. Vi deltog i nyemissionen och har ökat vårt innehav. Stillfront är ett välskött bolag med goda framtidsutsikter och värderas väsentligt lägre än de flesta konkurrenter.
  • Bufab steg med 9% i juni. Bolaget förvärvade i början av juni det danska bolaget Ht Bendix som omsätter ungefär 500 mkr med en rörelsemarginal om 10%. Förvärvet adderar ungefär 10% på Bufabs omsättning och resultat. Bufab är ett välskött bolag som under senare år framgångsrikt utvecklats till ett förvärvsdrivet bolag som växer genom förvärv såväl i Sverige som internationellt. De förvärv bolaget genomfört ser så här långt ser ut att ha varit mycket lyckosamma. Bolaget har på ett imponerande sätt lyckats öka omsättning och vinst per aktie.

    Just denna typ av aktier har varit populära i år, troligtvis drivet av låga räntor och osäkra tillväxtutsikter. Bufabaktien har förvisso genererat en god avkastning i år men vi noterar att liknande bolag som t ex Indutrade, Lagercratnz och Addtech värderats upp väsentligt mer och idag åtnjuter helt andra värderingar än Bufab. Bufabaktien är lågt värderad relativt såväl börsen som sektorkollegor. Attraktivt för ett så välskött bolag.

Spara Select! Investera i Carnegie Micro Cap!

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020