Stäng
Språk
Meny

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell börjar nu kratta för ett besked om en nedtrappning av tillgångsköpen och sade att ett sådant kan komma redan i samband med nästa möte för den federala öppna marknadskommittén (FOMC) som hålls i november. Minskade tillgångsköp ska dock inte ses som en signal för räntehöjning även om fler av kommitténs medlemmar ser en första räntehöjning möjlig under 2022.

Efter en initialt lugn reaktion på uttalandet började räntorna successivt röra sig uppåt. En trend som också smittade av sig på europeiska räntor och även räntan på svenska statspapper kom upp. Den svenska tioårsräntan steg med drygt 20 punkter och avslutade september på 0,38 procent. Ränteuppstället bidrog till att vi fick en svag utveckling för Carnegie Obligationsfond under september.

I jämförelse med den amerikanska centralbanken är kommunikation från Riksbanken mer försiktig och en eventuell räntehöjning ser ut att ligga långt fram i tiden. På det penningpolitiska mötet i mitten av september beslutades om oförändrad reporänta och att räntebanan ligger kvar på 0,00 över hela prognosperioden. Direktionen anser att svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och att inflationen tillfälligt kan bli högre än 2 procent innan den sjunker tillbaka igen. Tillgångsköpen fortsätter under fjärde kvartalet och sen förväntar sig Riksbanken att innehaven kommer att vara oförändrade under 2022.

Även den europeiska centralbanken ECB använder sig av en mer försiktig kommunikation jämfört med dess amerikanska motsvarighet.  På en presskonferens i början av månaden talade den europeiska centralbankschefen Christine Lagarde och återanvände då en variant av ett tidigare citat av Margret Thatcher, (”The Lady is not for turning”). Lagarde talade om sig själv i tredje person då hon kommenterade en något långsammare takt i tillgångsköp med; ”The Lady isn´t tapering” och att det i stället handlar om en omkalibrering av tillgångsköpsprogrammet.

Carnegie Obligationsfond innehav utgörs av obligationer med mycket hög kreditkvalitet i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden har samtidigt en förhållandevis lång räntebindning.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022
Svag månad för bostadsobligationer
Carnegie Obligationsfond

Svag månad för bostadsobligationer

Efter att räntan på svenska statspapper fortsatt upp under inledningen av månaden korrigerade den relativt kraftigt nedåt under andra halvan av maj. Efter de stora uppställ som vi sett i...

Mikael Engvall 3 juni 2022