Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Thedéen tar över taktpinnen

Den nya riksbankschefen Erik Thedéen höll under februari sitt första penningpolitiska möte. Som väntat höjdes styrräntan med 50 punkter till 3,00 procent. Det fanns däremot en del annat i kommunikationen som överraskade och som kompletterar en mer åtstramande penningpolitik. Redan under våren avser Riksbanken att sälja statsobligationer till ett värde om 3,5 miljarder kronor i månaden och på så vis påskynda sin minskning av balansräkningen. Direktionen kommer också erbjuda större volymer i riksbankscertifikat vilket också väntas bidra till högre marknadsräntor.

Det som därutöver stack ut var att direktionen kommenterade den svenska kronan. Vi har inte sett denna tydlighet tidigare men i den penningpolitiska rapporten är Riksbanken konkret och uttrycker sin syn att om kronan ”fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet”. Senare under månaden kom även en inflationssiffra som, rensat för energi, var högre än väntat.

Vi noterade stora uppställ i både korta och långa räntor under månaden och även de mest stabila emittenterna får nu betala helt andra kuponger jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. Detta bidrar till att vi som står på andra sidan får en högre löpande avkastning i vår portfölj. I sammanhanget kan det dock vara värt att poängtera att det är av yttersta vikt att penningpolitiken börjar ge resultat och att Riksbanken lyckas med sina ambitioner att få ned inflationen.

Trots stora rörelser i räntor präglades kreditmarknaden av fortsatt stabilitet och det genomfördes flera primärtransaktioner. Även om en del av dem hade för lång löptid för att passa Likviditetsfonden fanns det också ett par emissioner där vi kunde vara med. Investmentbolaget Industrivärden och industrikoncernen Lifco var två exempel och i båda fallen ägde vi obligationer som gick till förfall och som helt eller delvis kunde finansiera respektive nyinvestering.

Carnegie Likviditetsfond investerar i emittenter med hög kreditkvalitet. Fonden tar exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden investerar huvudsakligen i obligationer med rörlig ränta och håller på så vis en låg ränterisk i portföljen.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.