Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Thor fulländar bolagsanalysen

Klimatförändringar, resursbrist, hårdare lagstiftning och högre förväntningar från omvärlden är några av de hållbarhetsrelaterade megatrender som sveper fram. Bolag som inte hänger med riskerar att bli frånåkta och straffade, medan de som agerar långsiktigt kommer ut som vinnare. Med analysverktyget THOR hittar Carnegie Fonder bolagen som är framtidssäkrade.

Vi är stolta att presentera senaste versionen av THOR.

2019 var året då strukturen för Carnegie Fonders hållbarhetsanalys sattes. Analysverktyget THOR utvecklades gemensamt av förvaltare och analytiker, i syfte att identifiera risker och möjligheter utifrån kvantitativa och kvalitativa aspekter. Sedan dess har över 800 bolag analyserats och alla innehaven uppdateras minst en gång per år i verktyget.

David Östman och Shaida Faiqi har under 2023 arbetat med att vidareutveckla verktyget.

David Östman

– Förvaltarna tar inte in något bolag i fonderna utan att först analysera dem med THOR. En kvantitativ och kvalitativ analys av över 100 datapunkter kompletteras med våra förvaltares och analytikers djupa kunskap om bolagen vi investerar i, säger Shaida.

Sedan 2019 har mycket hänt på hållbarhetsområdet, vad gäller såväl globala utmaningar, som initiativ och regelverk.

Shaida Faiqi

– Den senaste versionen av THOR är SFDR-anpassat fullt ut, det vill säga vi följer kraven och lever upp till regelverken över vad som klassificeras som en hållbar investering. THOR analyserar företagens de facto-arbete med FN:s 17 globala mål (SDG), hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI), EU:s taxonomi och att företagen inte orsakar betydande skada för något av EU:s sex miljömål (DNSH), säger David.

En uppdatering av THOR var också nödvändig på grund av att Carnegie Fonder vuxit så pass mycket, såväl personalstyrka som antalet fonder och innehav har dubblats sedan 2019. Ett bättre interface säkrar datan och minskar risken att göra fel.

– Från början var THOR ett Exceldokument per bolag, nu har vi i stället ett gränssnitt med en bakomliggande databas. Vi inhämtar information från Bloomberg, Sustainalytics, CDP, Science Based Targets Initiative plus att förvaltarnas bolagskunskaper finns i THOR. Så back-end-mässigt är vi på en helt annan nivå nu med flera integrationer och har dessutom inkluderat en audit-trail så vi kan se vem som har ändrat vad och när, berättar Shaida.

Som kapitalförvaltare och investerare har Carnegie Fonder ett stort ansvar. Med vårt ägande kan vi ha stort inflytande på innehaven, och därför bedriver vi ett aktivt och viktigt ägarengagemang som dokumenteras i THOR.

– Våra förvaltare har hundratals påverkansdialoger varje år, för att styra bolagen i rätt riktning för aktieägarnas bästa, och förut låg dessa i ett separat dokument. Tack vare det uppdaterade verktyget finns påverkansloggen nu som en feature i THOR. All data på ett bolag är samlad. Och det är så vi vill ha det, en tydlig heltäckande bild för att säkerställa att bolagen vi äger platsar i våra portföljer, säger David.