Stäng
Språk
Meny

Thor slår ett slag för hållbara Carnegie High Yield

Carnegie High Yield är en ny kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, bland annat genom att använda ”CF THOR” för sin hållbarhetsanalys. ”Vi har försökt utmana oss själva och branschen genom att verkligen integrera hållbarhetsanalysen i den traditionella finansiella analysen. CF THOR gör precis det”, säger Carnegie High Yields förvaltare Niklas Edman och Gustav Ekhagen. ”Vi ställer mycket höga krav på hållbarhet, men gör aldrig avkall på kreditkvalitet eller avkastning.”

Niklas Edman
Niklas Edman
Gustav Ekhagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är Carnegie High Yield, vilket är mandatet?
Carnegie High Yield är en kreditfond som investerar i högavkastande krediter med fokus på Norden och norra Europa.

Carnegie High Yield har, utöver avkastning, fokus på hållbarhet. Hur gör ni det i praktiken?
Vi har utarbetat ett ramverk där utgångspunkten är att minst 25 procent av omsättningen ska bidra till ett eller flera av FN:s 17 Globala mål. Även gröna, sociala och hållbarhetslänkade obligationer är möjliga investeringar om de lever upp till våra krav. Och självklart använder vi CF THOR i alla våra investeringar.

Vad är CF THOR?
De senaste åren har vi utvecklat och förfinat vår investeringsprocess när det gäller hållbarhetsfrågor. Som många andra tar vi dessa frågor på stort allvar, men vi har försökt utmana oss själva och branschen genom att verkligen integrera hållbarhetsanalysen i den traditionella finansiella analysen. CF THOR gör precis det – analyserar bolagens risker och möjligheter ur ett ESG-perspektiv och ger oss ett suveränt beslutsunderlag vid investeringar och påverkansdialoger. En ny del av CF THOR är SDG-modulen där bolagets intäkter mappas mot FN:s 17 Globala mål. CF THOR är utvecklat av och för Carnegie Fonders förvaltare, och används i samtliga våra fonder.

Vad är överordnat vid en investering: det gröna, sektor, bolagets affär eller likviditet?
Vår egen analys är A och O. Vi investerar aldrig enbart utifrån sektor, något specifikt land eller valuta utan väljer alltid bolag som vi tror på långsiktigt. Bolagen ska ha en framtidssäkrad affärsidé, en erfaren ledning och stabila kassaflöden som ska kunna betala räntor och på sikt amortera skulden. Vi ställer höga krav på hållbarhet men gör aldrig avkall på kreditkvalitet eller avkastning. Likviditet är en annan viktig faktor där en god diversifiering mellan bolag, valutor och löptider är viktiga byggstenar i portföljen.

Till skillnad från Carnegie Fonders övriga kreditfonder så är mandatet till viss del mer europeiskt, hur tänker ni där?
Norden fortsätter vara vår hemmarknad där vi har lång erfarenhet och en stark ställning som en av de största investerarna inom High Yield. Detta ger oss många fördelar vad gäller påverkan – inte minst inom hållbarhet, men också vid strukturering av transaktioner samt tilldelning i densamma. Det finns dock flera fördelar med att bredda vårt investeringsunivers till Europa, där det finns ett större utbud av krediter med hög likviditet, ett utökat univers av gröna bolag att investera i och en möjlighet till större diversifiering.

Vilken typ av bolag är extra intressanta?
Förnyelsebar energi är ett spännande segment där vi kommer investera i bolag som både utvecklar, äger och installerar bland annat sol- och vindkraft. I övrigt är många favoritnamn nischade aktörer, till exempel nederländska Ijsbeer Energie som tillverkar klossar till lastpallar av återvunnet material med grön energi från egenägt kraftverk och norska Lakers som säljer och underhåller vattenpumpar där det finns stor potential att minska elförbrukningen för slutkund vilket är ett stort fokus för bolaget.

Varför ska man investera i High Yield-segmentet?
High Yield förväntas ge en konkurrenskraftig avkastning med klart lägre volatilitet än aktier. Till skillnad från aktier kan investeringar i obligationer lättare direkt knytas till hållbara investeringar genom till exempel gröna obligationer.  Vi tycker att Carnegie High Yield utgör en attraktiv möjlighet till att bidra till en väldiversifierad investeringsportfölj. Det är spännande att kunna erbjuda en attraktiv avkastning i kombination med så intressanta bolag, vilket vi bedömer kommer vara mycket attraktivt för många investerare

Vilken avkastning kan man räkna med?
Den underliggande avkastningen i form av räntekuponger beräknas vara omkring 4–5 procent initialt, och precis som i övriga kreditfonder hos Carnegie Fonder hoppas vi att med vår bolagsanalys även få positivt bidrag från specifika bolagshändelser.

Fakta om Carnegie High Yield

  • Start: 15 oktober 2021
  • Total avgift: 1,06%
  • Förvaltare: Niklas Edman & Gustav Ekhagen
  • Fonden är tillgänglig att köpa via Carnegie Fonder Online på ditt ISK eller fondkonto. Är du inte redan kund hos oss? Öppna då ett ISK eller fondkonto via Carnegie Fonder Online. Tänk på att det tar 2–3 bankdagar att öppna ett konto.
  • Faktablad

Kontakta oss på 08-12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se om du har frågor.

KÖP FOND

 

Mer om fonden

Carnegie High Yield 3 SEK

Carnegie High Yield är en kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa. ”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast för...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Risker med hög inflation och kraftiga räntehöjningar
Carnegie High Yield

Risker med hög inflation och kraftiga räntehöjningar

Avvägningen mellan riskerna för hög inflation och de risker som kraftiga räntehöjningar följer är en fråga som nu diskuteras flitigt. Fler och fler börjar luta åt att centralbankerna kommer behöva...

Gustav Ekhagen 9 augusti 2022
Marknaden prisar in en recession
Carnegie High Yield

Marknaden prisar in en recession

Marknaden prisar alltmer in en recession allt eftersom styrräntor höjs och inflationen fortsätter vara hög. Risktillgångar har därför fått ordentligt med stryk under månaden. Kreditmarknaden har drabbats relativt hårt där...

Gustav Ekhagen 5 juli 2022
Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter
Carnegie High Yield

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter

Under månaden har marknadsräntorna fortsatt uppåt och Riksbanken gjorde en ordentlig kovändning och slog till med en höjning av reporäntan redan nu (att jämföra med deras budskap om tidigast 2024...

Gustav Ekhagen 5 maj 2022