Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Tidigarelagt luciarally

November följde upp den starka avslutningen på oktober och visade sig bli en stark börsmånad. Det är lätt att fastna i åsikten att marknaden ignorerar negativa konjunktursignaler men då måste man samtidigt minnas att börsen redan långt tidigare i år började ta höjd för högre räntor och en svagare konjunktur. När vi så fick signaler av Fed-chefen Powell att nästa räntehöjning troligen blir mindre så avlutades månaden med ett glädjerally. Vi tror därför att det så kallade luciarallyt kom lite tidigare i år.

Majoriteten av de större börsbolagen rapporterade redan i oktober men vi vill nämna några innehav – Securitas, Elekta och NCC – som rapporterade i november.

Securitas som slutförde förvärvet av Stanley Security i juli och sin nyemission i september hade redan gett en trading update som visade att förvärvet utvecklades väl. Rapporten för tredje kvartalet blev dock ytterligare en bekräftelse på positiva trender med organisk tillväxt och där bolaget hanterade kostnadsinflationen väl. I takt med att bolaget arbetar ned skuldsättningen kommande år ser vi betydande uppsida i aktien.

NCC vinstvarnade i september relaterat till den industriella sidan där energikostnader slagit snett inom asfalt i Danmark och Norge. Rapporten innehöll dock inga ytterligare överraskningar. Bygg har i grunden en flexibel kostnadsbas, och NCC har sedan avknoppningen av Bonava för ett antal år sedan en väsentligt lägre konjunkturrisk i balansräkningen, så vi ser en billig aktie där marknaden överskattar risken i bolagets intjäning.

Elekta har som flera andra bolag inom medicinteknik drabbats av kostnadsökningar och störningar inom företagets försörjningskedjor. Tillsammans med pandemistängningar i Kina vilket hämmat leveranser, så har lönsamheten varit under kraftig press. Bolaget är dock väl positionerat på närmast en duopolmarknad, och om vi ser några kvartal framåt så tror vi att motvinden börjat avta börjat för Elekta. På normaliserad lönsamhet erbjuder Elekta en klar uppsida.

Sverigefonden adderade till innehaven i Assa, Elekta, Ericsson, Essity och Swedbank. Alla dessa tror vi kommer att klara ett konjunkturellt svagare 2023 på ett stabilt sätt.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.