Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Tillbaka till verkligheten

Efter att marknaderna gått oerhört starkt under avslutningen på 2023 så följde en månad med mer blandad utveckling. I Sverige såg vi breda index falla tillbaka något, SAX -1,6%, OMX -1,6% och Carnegie Small Cap -2,4%. Men i Europa gick t.ex. breda Stoxx 600 +1,4%, amerikanska S&P stängde +1,6% på månaden och Nasdaq 1% upp. Räntor steg generellt något, såväl i Sverige, USA och Euroområdet, men det var små förändringar.

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet 2023 drog igång i slutet av månaden.

SEB levererade en rapport med lönsamhet i linje med marknadens förväntan, men aktien steg ändå betydligt och tillhörde månadens vinnare. Att styrelsen beslutade att höja utdelningen till 11,50 (6.50) samtidigt som man ökade bolagets återköpsmandat till ca 8 miljarder för 2024 (5mdr), betyder att aktiens cash yield landar nära 10%, och gav stöd till uppgången.

Volvos resultat påverkades av några negativa engångseffekter men bolaget slog ändå till med ett reultat på drygt 18 miljarder för kvartalet. Styrelsen föreslog en utdelning på 18kr (7,50 ordinarie, 10,50 extra) vilket betyder att man avser skifta ut hela 36 miljarder till aktieägarna i vår. Vi är fortsatt av åsikten att Volvoaktien till låga multiplar erbjuder exponering mot den ledande lastbils- och anläggningsmaskinstillverkaren vilket höjt sina marginaler över en cykel betänkligt, och som har en ytterst stark balansräkning vilken möjliggör investeringar i ny teknik och kapitalåterföring till aktieägarna.

Månaden avslutades med H&Ms rapport för Q4 (sep-nov 23). Bolagets bruttomarginal höll uppe väl, medan rörelseresultatet kom in marginellt under marknadens förväntan, bland annat påverkat av nedskrivningar av hyresleasingar. Kassaflödet var starkt och bolaget behöll utdelning stabil på 6.50 samt annonserade ett nytt återköpsmandat. Den överskuggande nyheten var dock att VD Helena Helmersson valde att avgå och att interna lösningen Daniel Ervér omedelbart tillträdde som ny VD. Rockaden skapade osäkerhet i aktien, om bolaget tvekade på sitt mål om 10% rörelsemarginal för 2024. Vi bedömer reaktionen för negativ, att VD bytet skedde av personliga skäl och att målet om 10% fortfarande är klart nåbart.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.