Stäng
Språk
Meny

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar vi dessutom det obligatoriska sparandet i premiepensionssparandet, ja då är den siffran 100 procent. Men hur ser fondsparandet ut på Carnegie Fonder?

Aktiefonder, räntefonder och blandfonder är några kategorier sparare har möjlighet att investera i för att på ett enkelt och smidigt sätt ta del av värdepappersmarknaden. Och nog är det populärt att fondspara, inte bara i Sverige där det ”kommer på köpet” när du arbetar, utan trenden är även tydlig internationellt. Fondförmögenheten växer kraftigt.

Carnegie Fonder är inte heller ett undantag. Verksamheten grundades 1988 och sedan dess har både antalet sparare och fonder blivit fler. Ungefär 14 000 personer har ett fondkonto eller ISK hos oss (genom bl.a. Avanza, Nordnet, Skandia och premiepensionen har vi ytterligare 500 000 andelsägare). Och anledningarna till att spara är säkerligen lika många; till pensionen, barnen, ett framtida boende eller buffertsparande är några exempel.

Hur mycket och vad sparar våra kunder generellt i? Och skiljer det sig något hur gammal man är? Det ska vi kika på!

Hur stort sparande har Carnegie Fonders privatkunder?

Det kanske inte är så förvånande att våra äldsta kunder har störst sparande. Många av våra kunder har varit med sedan starten 1988 och genom fler insättningar under längre tid har kapitalet också växt. De som är födda före 1961 har i genomsnitt 352 637 kronor i befintligt sparande. De som däremot är födda på 2000-talet har i genomsnitt 82 177 kr i befintligt sparande, en lägre summa av naturliga skäl. Vi hoppas självfallet att dessa unga kontoinnehavare fortsätter att aktivt spara även i framtiden.

Långsiktighet, tålamod och ränta-på-ränta-effekt är en nyckel till ökat sparande, vilket kan förtydligas med ett kontinuerligt månadssparande.

Hur månadssparar Carnegie Fonders privatkunder?

Som vi ser månadssparar de som är födda 1962–1981 mest, 1400 kr per månad i genomsnitt. En möjlig anledning är att denna åldersgrupp är yrkesverksamma med möjlighet att sätta av lite mer kapital.

Våra äldre kunder däremot sparar lite mindre per månad. Är pensionsåldern nådd vill man möjligen minska sitt månatliga sparande och istället utöka sin pension.

Kikar vi istället på våra yngsta sparare har vissa precis kommit till livet och då är det vanligt att föräldrarna investerar hela (totalt 1250 kr) eller delar av barnbidraget som barnet kan ta del av senare. Låt oss ta ett exempel:

Säg att du fick barn för 20 år sedan och då började spara 500 kronor per månad i Carnegie Sverigefond. Då hade barnet haft 502 201 kronor på sin 20-årsdag. Trots en insats på ”bara” 120 000 kronor.

Hur är det möjligt?

Carnegie Sverigefond har gett en genomsnittlig avkastning på 9,7 procent varje år de senaste 20 åren. Värdeökningen sedan 2002 är 532,4 procent (går vi tillbaka till fondens start är avkastningen 8130,4 procent och den genomsnittliga avkastningen 13,4 procent per år).

År Investerat kapital Marknadsvärde Sverigefond
2002 6 000 kr 5 374 kr
2003 12 000 kr 13 685 kr
2004 18 000 kr 22 473 kr
2005 24 000 kr 36 634 kr
2006 30 000 kr 56 190 kr
2007 36 000 kr 60 016 kr
2008 42 000 kr 44 843 kr
2009 48 000 kr 74 790 kr
2010 54 000 kr 97 585 kr
2011 60 000 kr 90 202 kr
2012 66 000 kr 111 270 kr
2013 72 000 kr 151 862 kr
2014 78 000 kr 190 986 kr
2015 84 000 kr 209 265 kr
2016 90 000 kr 243 999 kr
2017 96 000 kr 275 765 kr
2018 102 000 kr 258 514 kr
2019 108 000 kr 357 640 kr
2020 114 000 kr 387 509 kr
2021 120 000 kr 502 201 kr

Vilka fonder månadssparar Carnegie Fonders privatkunder i?

Födelseår Mest populära fonder för månadssparande
–1961 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Småbolagsfond
3. Carnegie Asia
1962-1981 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Asia
3. Carnegie Sverigefond
1982-2001 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Sverigefond
3. Carnegie Småbolagsfond
2002-2021 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Asia
3. Carnegie Sverigefond

Carnegie Strategifond är till för långsiktigt sparande och har funnits ända sedan 1988. Genom att investera i både nordiska aktier och företagsobligationer blir fonden mer försiktig än en vanlig aktiefond, och lägger grunden för en hållbar avkastning.

Detta verkar våra sparare ha fastnat för. Strategifonden är helt enkelt mest populär att spara i, oavsett när man är född. Och kan det rentav vara så att föräldrar med Strategifonden i sitt eget sparande valt att investera i fonden även åt sina barn?

Under 1990- och 2000-talet startade vi flera fonder med inriktning på världens tillväxtmarknader. Carnegie Asia blev populär för att ”krydda sitt sparande” och vidga sin exponering. Dessa fonder har historiskt sett också haft en högre risknivå, vilket kan vara passande i långsiktigt sparande. Vi ser att dessa fonder fortsätter att vara vanliga för månadssparande i alla åldrar.

I snitt sparar man i två olika fonder. Det kan tyckas vara få, men det fina med fondsparande är att fonderna i sig består av en portfölj av olika bolag och därigenom få man en riskspridning på köpet (till skillnad från att enbart investera i en aktie).

Vilka fonder sparar våra nya kunder i?

Födelseår Mest populära fonder bland nya kunder
–1961 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Micro Cap
3. Carnegie Spin-Off
1962-1981 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Listed Private Equity
3. Carnegie Micro Cap
1982-2001 1. Carnegie All Cap
2. Carnegie Fastighetsfond Norden
3. Carnegie Spin-Off
2002-2021 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Sverigefond
3. Carnegie All Cap

Vänder vi istället blicken till nutid och vilka vår nyblivna kunder valt att investera ser det lite annorlunda ut. Carnegie Strategifond är fortfarande ett förstahandsval för många, men Carnegie Select och några av våra nyaste fonder lockar också.

Carnegie Spin-Off, Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select är våra tre så kallade Select-fonder. De är unika, finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning. Just att det är krav på minsta insättning kan vara en anledning till att det är äldre sparare, som generellt har ett större kapital, valt att investera i våra Select-fonder.

Extra roligt är det också att se att nya sparare väljer Carnegie All Cap. Förutom att All Cap investerar i svenska bolag (stora som små) så har fonden också hållbara investeringar som mål. En fond för den som helt enkelt vill investera extra hållbart.


Förhoppningsvis tillhör du redan skaran som har ett aktivt långsiktigt sparande, kanske hos Carnegie Fonder eller hos någon annan aktör som kan uppfylla just dina framtida drömmar. Eller tillhör du kanske dem som är i startgroparna och vill komma igång? Hör av dig till oss så hjälper våra kundspecialister dig att komma igång!

*Källa: Fondbolagens Förening Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt.