Stäng
Språk
Meny

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar vi dessutom det obligatoriska sparandet i premiepensionssparandet, ja då är den siffran 100 procent. Men hur ser fondsparandet ut på Carnegie Fonder?

Aktiefonder, räntefonder och blandfonder är några kategorier sparare har möjlighet att investera i för att på ett enkelt och smidigt sätt ta del av värdepappersmarknaden. Och nog är det populärt att fondspara, inte bara i Sverige där det ”kommer på köpet” när du arbetar, utan trenden är även tydlig internationellt. Fondförmögenheten växer kraftigt.

Carnegie Fonder är inte heller ett undantag. Verksamheten grundades 1988 och sedan dess har både antalet sparare och fonder blivit fler. Ungefär 14 000 personer har ett fondkonto eller ISK hos oss (genom bl.a. Avanza, Nordnet, Skandia och premiepensionen har vi ytterligare 500 000 andelsägare). Och anledningarna till att spara är säkerligen lika många; till pensionen, barnen, ett framtida boende eller buffertsparande är några exempel.

Hur mycket och vad sparar våra kunder generellt i? Och skiljer det sig något hur gammal man är? Det ska vi kika på!

Hur stort sparande har Carnegie Fonders privatkunder?

Det kanske inte är så förvånande att våra äldsta kunder har störst sparande. Många av våra kunder har varit med sedan starten 1988 och genom fler insättningar under längre tid har kapitalet också växt. De som är födda före 1961 har i genomsnitt 352 637 kronor i befintligt sparande. De som däremot är födda på 2000-talet har i genomsnitt 82 177 kr i befintligt sparande, en lägre summa av naturliga skäl. Vi hoppas självfallet att dessa unga kontoinnehavare fortsätter att aktivt spara även i framtiden.

Långsiktighet, tålamod och ränta-på-ränta-effekt är en nyckel till ökat sparande, vilket kan förtydligas med ett kontinuerligt månadssparande.

Hur månadssparar Carnegie Fonders privatkunder?

Som vi ser månadssparar de som är födda 1962–1981 mest, 1400 kr per månad i genomsnitt. En möjlig anledning är att denna åldersgrupp är yrkesverksamma med möjlighet att sätta av lite mer kapital.

Våra äldre kunder däremot sparar lite mindre per månad. Är pensionsåldern nådd vill man möjligen minska sitt månatliga sparande och istället utöka sin pension.

Kikar vi istället på våra yngsta sparare har vissa precis kommit till livet och då är det vanligt att föräldrarna investerar hela (totalt 1250 kr) eller delar av barnbidraget som barnet kan ta del av senare. Låt oss ta ett exempel:

Säg att du fick barn för 18 år sedan och då började spara 600 kronor per månad i Carnegie Strategifond. Då hade barnet haft 332 508 kronor på sin 18-årsdag. Trots en insats på ”bara” 129 600 kronor.

Hur är det möjligt?

Carnegie Strategifond har gett en genomsnittlig avkastning på 10,6 procent varje år de senaste 18 åren. Värdeökningen sedan 2003 är 517,2 procent (går vi tillbaka till fondens start år 1988 är avkastningen 7080,7 procent och den genomsnittliga avkastningen 14,1 procent per år).

År Investerat kapital Marknadsvärde Strategifond
2003 7 200 8 389
2004 14 400 17 344
2005 21 600 31 992
2006 28 800 48 740
2007 36 000 56 843
2008 43 200 42 865
2009 50 400 73 269
2010 57 600 91 067
2011 64 800 85 528
2012 72 000 105 919
2013 79 200 136 832
2014 86 400 165 658
2015 93 600 180 337
2016 100 800 211 217
2017 108 000 233 886
2018 115 200 232 204
2019 122 400 303 743
2020 129 600 332 508

Vilka fonder månadssparar Carnegie Fonders privatkunder i?

Födelseår Mest populära fonder för månadssparande
–1961 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Småbolagsfond
3. Carnegie Asia
1962-1981 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Asia
3. Carnegie Rysslandsfond
1982-2001 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Sverigefond
3. Carnegie Rysslandsfond
2002-2021 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Asia
3. Carnegie Sverigefond

Carnegie Strategifond är till för långsiktigt sparande och har funnits ända sedan 1988. Genom att investera i både nordiska aktier och företagsobligationer blir fonden mer försiktig än en vanlig aktiefond, och lägger grunden för en hållbar avkastning.

Detta verkar våra sparare ha fastnat för. Strategifonden är helt enkelt mest populär att spara i, oavsett när man är född. Och kan det rentav vara så att föräldrar med Strategifonden i sitt eget sparande valt att investera i fonden även åt sina barn?

Under 1990- och 2000-talet startade vi flera fonder med inriktning på världens tillväxtmarknader. Carnegie Rysslandsfond och Carnegie Asia blev populära fonder för att ”krydda sitt sparande” och vidga sin exponering. Dessa fonder har historiskt sett också haft en högre risknivå, vilket kan vara passande i långsiktigt sparande. Vi ser att dessa fonder fortsätter att vara vanliga för månadssparande i alla åldrar.

I snitt sparar man i två olika fonder. Det kan tyckas vara få, men det fina med fondsparande är att fonderna i sig består av en portfölj av olika bolag och därigenom få man en riskspridning på köpet (till skillnad från att enbart investera i en aktie).

Vilka fonder sparar våra nya kunder i?

Födelseår Mest populära fonder bland nya kunder
–1961 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Micro Cap
3. Carnegie Spin-Off
1962-1981 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Listed Private Equity
3. Carnegie Micro Cap
1982-2001 1. Carnegie All Cap
2. Carnegie Fastighetsfond Norden
3. Carnegie Spin-Off
2002-2021 1. Carnegie Strategifond
2. Carnegie Sverigefond
3. Carnegie All Cap

Vänder vi istället blicken till 2021 och vilka vår nyblivna kunder valt att investera ser det lite annorlunda ut. Carnegie Strategifond är fortfarande ett förstahandsval för många, men Carnegie Select och några av våra nyaste fonder lockar också.

Carnegie Spin-Off, Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select är våra tre så kallade Select-fonder. De är unika, finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning. Just att det är krav på minsta insättning kan vara en anledning till att det är äldre sparare, som generellt har ett större kapital, valt att investera i våra Select-fonder.

Extra roligt är det också att se att nya sparare väljer Carnegie All Cap. Förutom att All Cap investerar i svenska bolag (stora som små) så har fonden också hållbara investeringar som mål. En fond för den som helt enkelt vill investera extra hållbart.


Förhoppningsvis tillhör du redan skaran som har ett aktivt långsiktigt sparande, kanske hos Carnegie Fonder eller hos någon annan aktör som kan uppfylla just dina framtida drömmar. Eller tillhör du kanske dem som är i startgroparna och vill komma igång? Hör av dig till oss så hjälper våra kundspecialister dig att komma igång!

*Källa: Fondbolagens Förening Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv – en översikt.