Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Tilltagande optimism och pånyttfödd riskaptit

Året inleddes starkt med tilltagande optimism och pånyttfödd riskaptit som rimligtvis drivs av en realistisk möjlighet att undvika recession under 2023. Förhoppningen är att inflationstrycket successivt sjunker och att centralbankerna då kan lätta på gasen av räntehöjningar och på så sätt lyckas med en mjuklandning. Riskaptiten träffar primärt globala krediter och högbeta, men i mindre utsträckning nordisk high-yield där dislokationen ökat. Även om Norden återhämtade delar mot slutet av månaden framstår segmentet attraktivt relativt Europa. Vägledning i rapporterna för Q4 blir avgörande för hur stark återhämtningen/normaliseringen blir för Norden.

Betarallyt träffar främst fondens exponering mot stora kapitalstrukturer som Intrum och Verisure när Xover gått ihop från +480 till +400 samtidigt som fondens nordiska segment inte rört sig nämnvärt. Den starka riskaptiten har gjort att emissionsmarknaden tagit fart efter ett års uppehåll.

Vi ser som regel bättre möjligheter i andrahandsmarknaden med undantaget European Energy där vi rullade vår exponering till en ny hybrid på nästan 11 procent kupong. Därtill är Storskogen ett för fonden nytt namn där bolagets negativa momentum torde vara överdrivet när obligationerna handlas till 18-19 procent.

Förvisso ifrågasätts affärsidén och arbitraget mellan privata och publika multiplar men även inräknat signifikant högre kapitalkostnad och bolagets möjlighet att generera fritt kassaflöde borde rendera ett högre pris. Endúr aviserade förtida återlösen till en premie om 4-5 procent efter att man erhållit ny bankfinansiering som tillsammans med nyemission av aktier ska användas till att återlösa obligationen i mars. Mot slutet av månaden såg vi viss återhämtning även i nordiska namn där Storskogen, Humble Group och Mirovia sticker ut positivt men som helhet kvarstår segmentet som väldigt prisvärt.

Vi fortsätter att premiera bolag där vi ser potential för en kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den potentiella nedsidan. Efter årets inledande rally ställer vi oss mer komfortabla med fokus på kreditrisk snarare än marknadsrisk då vår tro fortsatt är att bolagsselektionen är den absolut viktigaste. Väljer vi rätt bolag kan vi vara bekväma med kortsiktig volatilitet för att över tid maximera risk/reward.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.