Stäng

Tillväxten finns i Asien!

De asiatiska marknaderna utvecklades fortsatt starkt i juli och flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat, vilket resulterade i en positiv utveckling för fonden som steg i värde med 6,2 procent.

Starkare utveckling för dollarn, fallande oljepris och det faktum att riskaptiten snabbt återvände efter Brexit-omröstningen i juni, gjorde att hela Asien mottog mycket stort nettoinflöde av internationellt kapital som drev börskurserna uppåt under månaden.

Det sista året har vi levt i skuggan av att Fed i USA signalerat att räntorna kommer att stiga. Detta bidrog till att pressa ned marknaderna i Asien under 2015. Med svagare utveckling i Kina, svag vinstutveckling för företagen i Europa och det faktum att Storbritannien avser att lämna EU, så är scenariot nu ett annat.

Feds nuvarande hållning är att eventuella räntehöjningar skjuts på framtiden. Det ger Asien lite andrum och kapitalet återvänder. Sen kan vi ju lugnt konstatera att om det är tillväxt som investerarna vill ha, så har Asien goda förutsättningar att leverera just detta.

Flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat under juli. De indiska bolagen står i en klass för sig. Vinsten för Bajaj Finance steg med 54 procent under första kvartalet. Eicher Motor likaså, vinsten steg med 56 procent. Även Asian Paint och Ultratech Cement redovisade starka kvartalsrapporter. Även fondens investeringar i Filippinerna med SM Prime och GT Capital i spetsen steg kraftigt under månaden. I Indonesien bidrog innehaven i Waskita Karya Persero, Astra International och Pakuwon Jati till fondens värdeutveckling.

Det sista året har Kina vidtagit kraftiga stimulansåtgärder för att behålla sin tillväxt. Nu kommer istället signaler om att man vill införa begränsningar för de fonder som erbjuder förmögenhetsförvaltning. Åtstramningsåtgärder för att undvika att spekulativa bubblor skapas i ekonomin är att vänta. Detta gynnar inte den kinesiska börsen.

Under månaden reducerades innehavet i China Construction Bank. Fonden ökade istället investeringen i Indonesien genom ytterligare köp av Bumi Serpong Damai.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019
Fokus på Sydostasiens medelklass

Fokus på Sydostasiens medelklass

Carnegie Asia firade två år vid halvårsskiftet och har sedan starten stigit 27 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson förklarar hur Asien gått stärkt ur 2016 års turbulens och vad som skapar...

Gunnar Påhlson 27 juli 2016
Asien går stärkt ur krisen

Asien går stärkt ur krisen

Trots Brexit, dollarns värdeökning och oljan som föll i pris utvecklades de asiatiska marknaderna starkt i juni. Carnegie Asia steg i värde med hela 7,2 procent. Juni blev en händelserik...

Gunnar Påhlson 3 juli 2016