Stäng

Tjänstesektorn ger stöd till arbetsmarknaden

Carnegie Multi hade en positiv månad och steg med 1 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Sverigefond och Carnegie Rysslandsfond bäst med en uppgång på 4,9 respektive 2,3 procent.

Även Carnegie Asia och OPM Listed Private Equity hade en bra månad och steg med 1,9 respektive 1,5 procent. Carnegie Global utvecklades negativt med -0,8 procent. Inom alternativdelen utvecklades Nordic Cross Stable Return positivt med 0,26 procent och Nordic Cross Small Cap Edge negativt med -0,07 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select väl och steg med 0,42 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade hade en positiv månad och steg med 0,09 respektive 0,05 procent. Under månaden avyttrades resterande innehav i Carnegie Likviditetsfond. Istället har vi ökat vikten i Carnegie Investment Grade för att kunna erhålla en högre effektiv ränta.

Oktober blev en stark börsmånad och många av världens börser uppvisade kraftiga uppgångar. Marknaden fick stöd från bolagsrapporter som var bättre än befarat och att tonläget mellan USA och Kina mildrades något. Den globala ekonomin uppvisar en synkroniserad inbromsning och tillväxten i år förväntas bli den lägsta sedan finanskrisen.

Enligt IMF förväntas den globala tillväxten uppgå till 3 procent för innevarande år och 3,4 procent för nästa år. Ett utmärkande drag för den tröga tillväxten under året är en kraftig och bred geografisk inbromsning i tillverkningsindustrin och den globala handeln. Den globala handelsvolymen ökade endast 1 procent under första halvåret 2019, enligt IMF.

I motsats till tillverkningsindustrin har tjänstesektorn utvecklats bättre. Det har gett stöd till arbetsmarknaden och bidragit till lugnare löneökningar i de utvecklade ekonomierna. Den inbromsning som vi sett i diverse konjunktursignaler har dock under senare tid mattats av.

Makrostatistiken bekräftar en inbromsning, men det kanske inte är så illa som befarat.

Inflationsriskerna är fortsatt låga och det har förmått många av centralbankerna att agera förebyggande, vilket ligger i linje med kommunikationen om förhöjda nedåtrisker i ekonomin.  En duvaktig hållning från de stora centralbankerna leder till att räntorna kommer att förbli låga under en längre tid.

Europa: marginell tysk uppgång

Europeiska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad i samband med räntebeskedet under månaden. ECB upprepar att räntan förväntas ligga kvar på nuvarande nivå, eller lägre till dess att inflationen nått inflationsmålet om 2 procent.

De upprepade även att de återupptar stödköpen, vilket innebär att de kommer att köpa tillgångar för 20 miljarder euro per månad. Zew-index som mäter tyska investerare och analytikers förväntningar på ekonomin sjönk ytterligare under oktober. Indexet över förväntningarna, som ska vara framåtblickande angående den ekonomiska utvecklingen, sjönk till -22,8.

Tyska industrisiffror befinner sig fortfarande på låga nivåer. Det tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin steg från 41,7 i september till 41,9 i oktober, en marginell uppgång från en låg nivå. Även PMI för Euroområdet steg något från 45,7 till 45,9 i oktober. Frågan är om industrisiffrorna har bottnat och att vi framöver kommer att se en förbättring i orderingången.

Sverige: tydlig inbromsning

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin backade till 46 i oktober, en marginell nedgång med 0,1 indexenheter jämfört med månaden innan. Det är andra månaden sekventiellt som indexet noteras under 50-nivån.

Fyra av fem delindex noterades under 50-strecket, vilket visar svaghet i industrin. Nedgången i företagens orderstockar föll i oktober med 5,5 indexenheter till 42,9, vilket är den lägsta indexnivån sedan början av 2013. Även Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn backade i oktober till 49,5 från 49,8 föregående månad. Därmed noteras PMI-tjänster under 50-strecket för andra månaden i rad.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin föll även i oktober, från 94,4 i september till 93,6. Den samlade bilden visar en tydlig inbromsning i den svenska ekonomin.

Riksbanken lämnade räntan oförändrad på -0,25 procent och indikerar en räntehöjning vid nästkommande möte i december. Räntebanan har justerats ned och indikerar att räntan kommer att förbli låg under en längre tid. Allt sammantaget blir det nog svårt för Riksbanken att motivera en räntehöjning vid årsskiftet. Inflationen mätt som KPIF (KPI med fast ränta) har under året fallit ner till 1,3 procent och ligger därmed betydligt under Riksbankens mål.

Det som talar för att Riksbanken trots allt genomför räntehöjningen är att de vill lämna en negativ styrränta bakom sig, även om tidpunkten för en höjning långt ifrån är optimal.

USA: optimistiska hushåll

ISM inköpschefsindex för industrin steg till 48,3 i oktober jämfört med 47,8 i september. En indexsiffra under 50 indikerar att tillverkningsindustrin generellt bromsar in.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte som väntat styrräntan under månaden med ytterligare 25 punkter till intervallet 1,5-1,75 procent. Det var den tredje räntesänkningen under detta år. Sänkningen ska ses som en åtgärd för att försäkra sig om att den amerikanska ekonomin ska stå emot ett handelskrig och inte glida in i en recession.

Jerome Powell signalerar även en möjlig paus i räntepolitiken, vilket ligger i linje med tidigare kommunikation.

Amerikanska hushåll är fortsatt optimistiska, vilket ger stöd och är klart positivt eftersom konsumtion utgör ungefär 70 procent av USA:s BNP. Arbetslösheten är på den lägsta nivån på 50 år, samtidigt som sysselsättningen steg mer än väntat under oktober i kombination med att utfallen för augusti och september reviderades upp. Inflationen och inflationsförväntningarna är dock fortfarande ett bekymmer för Fed.

 

Mer om fonden

Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Pandemi och geopolitisk oro
Carnegie Multi

Pandemi och geopolitisk oro

Börsuppgången fortsätter och nu dessutom med stöd från förbättringar i den reala ekonomin. Senaste månaderna har kännetecknats av ett positivt tolkningsföreträde och ett ökat risktagande från investerarna. Trots de positiva...

Magnus Gustafsson 1 juli 2020
Återhämtningen är extrem
Carnegie Multi

Återhämtningen är extrem

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 1 juni 2020
Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020