Stäng
Språk
Meny

Fyra stjärnor till Carnegie Total: ”Det handlar om att sprida riskerna”

På sin treårsdag fick allokeringsfonden Carnegie Total den fina presenten fyra stjärnor av Morningstar. ”Den som har sin tjänstepension i Carnegie Total ska kunna sova gott om natten”, säger Magnus Gustafsson som förvaltar Carnegie Total enligt 60/40-modellen.

Magnus Gustafsson, Carnegie Totals förvaltare.

Carnegie Total startade i augusti 2016, efterfrågad av pensionssparare och rådgivare som ville ha en aktivt förvaltad blandfond med god riskspridning. Svaret blev Carnegie Total, en allokeringsfond – eller blandfond – som framför allt investerar i Carnegie Fonders övriga fonder.

De största innehaven utgörs av flaggskeppen Carnegie Sverigefond och Carnegie Corporate Bond, samt C Worldwide Global Equities Ethical. Portföljen består till 60 procent av aktiefonder och 40 procent räntefonder.

Morningstar har sagt sitt, Magnus. Fyra stjärnor. Hur tycker du själv att förvaltningen har fungerat, så här med tre år i backspegeln?
”Bra! Carnegie Total ska vara ett tryggt alternativ för den långsiktige spararen, och den resan tycker jag vi har fått en riktigt bra start på. Visst har vi haft några svackor under perioden, men vi har hållit oss till vår strategi och inte tagit för stora risker. Vi har gynnats av en bra mix i vår exponering mot Sverige, globala aktier, Ryssland och noterade private equity-bolag.”

Vad är tricket?
”Det handlar om att sprida risker och därmed kunna erhålla en jämnare avkastning över tid. Ett effektivt sätt att hantera risk är att investera på flera marknader vilket vi gör genom att äga aktivt förvaltade fonder med olika geografiska exponeringar. Genom att rebalansera portföljen kontinuerligt för att återställa vikten mellan aktier och räntor, har vi fått bra en diversifiering över tid. Den som har sin tjänstepension i Carnegie Total ska kunna sova gott om natten.”

”Precis som Carnegie Total investerar Multi och Plus enbart i aktivt förvaltade fonder och ställer högra krav på förvaltarnas hållbarhetsarbete.”

Vad är svårast i förvaltningen?
”Det är en utmaning att allokera mellan olika geografiska marknader, och det är alltid svårt att använda sig av makrostatistik i förvaltningen. Där har vårt placeringsråd en viktig roll och det är en stor fördel att kunna bolla idéer i detta forum.”

Carnegie Fonders placeringsråd består av vd Hans Hedström, ränteförvaltare Maria Andersson, Rysslandsförvaltaren Fredrik Colliander och strategen John Strömgren.

Ni träffas en gång per månad och diskuterar marknaden och portföljens sammansättning. Vilka var de stora frågorna vid det senaste mötet?
”Vi diskuterade bland annat vår exponering mot Ryssland samt Indien. Indien har bromsat in rejält och uppvisar nu en tillväxt på 5 procent, den lägsta på sex år. Banksektorn varnar för kreditförluster på konsumentsidan samtidigt som vinstförväntningarna justeras ned, men ändå handlas den indiska börsen till höga 19 gånger årsvinsten. Vi tog beslut om att minska vår exponering mot Indien.”

Total-familjens placeringsråd består, förutom förvaltaren Magnus Gustafsson, av Maria Andersson, Fredrik Colliander, Hans Hedström och John Strömgren.

”Den ryska marknaden har däremot fallit tillbaka något från höga nivåer i samband med att oljepriset kommit ner. I Ryssland är det svårt att bortse från politiska risker och sanktionsrisker, men positivt är en låg börsvärdering samt den höga direktavkastningen som uppgår till hela 8 procent. Det ger stöd.”

Har du gjort några justeringar på räntesidan?
”Vi har minskat vikten i Carnegie Likviditetsfond och istället ökat vikten i Carnegie Investment Grade, för att kunna erhålla en högre effektiv ränta.”

Carnegie Total förvaltas efter modellen 60/40, det vill säga 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Varför har 60/40 blivit en så etablerad modell?
”Med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder får man en bra balans mellan risk och förväntad avkastning. Man erhåller aktiemarknadens stora möjligheter i kombination med räntemarknadens lägre risknivå, vilket minskar den totala volatiliteten i fonden. Räntedelen utgör en kudde i sämre tider, men till skillnad från många andra blandfonder utgörs vår räntedel till stor del av företagsobligationer, som ger betydligt större möjligheter än statsobligationer i dagsläget.”

I mars i år utökades Total-familjen med Carnegie Total Plus och Carnegie Multi, som du också förvaltar. Hur har det gått för dem?
”Beslutet att även starta Carnegie Multi samt Carnegie Total Plus ska ses som ett steg i att bredda vårt erbjudande så att vi även kan erbjuda fonder med både lägre respektive högre risk än Carnegie Total. Precis som Carnegie Total investerar Multi och Plus enbart i aktivt förvaltade fonder och ställer höga krav på förvaltarnas hållbarhetsarbete. Både Multi och Plus har utvecklats väl i förhållande till den risk de tar, under den korta tid som de varit igång.”

Fler artiklar

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?
Carnegie Multi

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 6 juli 2021
”Mycket talar för att inflationen är kortvarig”
Carnegie Total Plus

”Mycket talar för att inflationen är kortvarig”

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 5 juli 2021
”Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar”
Carnegie Total

”Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar”

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit...

Magnus Gustafsson 3 juli 2021