Stäng
Språk
Meny

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina, nedstängningar i Kina samt förväntningar på snabbare och fler räntehöjningar drev ned riskviljan. Vi ser ökad recessionsrisk, framförallt i Europa där man brottas med fallande reallöner och en i huvudsak importerad, utbudsdriven inflation som centralbankerna kan få svårt att bekämpa effektivt. På den positiva sidan är realräntor fortfarande väldigt låga samtidigt som aktiemarknaden nu prisat in mer risk, vilket ökar chansen för överraskningar på uppsidan.

Carnegie Global Quality Companies höll emot bättre under månadens nedgångar, vilket den också är byggd för att göra. Vi såg starka bidrag från vår mest defensiva exponering, i hälsovårdsbolag och dagligvaror. Där hittar vi också de bäst avkastande aktierna under månaden i Danone, GlaxoSmithKline, Reckitt, Unilever och Merck & Co.

Danone levererade starka försäljningssiffror med en organisk tillväxt på 7%, vilket var över förväntan. Man kunde visa på stärkt tillväxt inom samtliga segment efter att lyckats få igenom nödvändiga prishöjningar. Man behöver förmodligen genomföra fler under resten av året för att motverka fortsatt kostnadsinflation, men rapporten gav en positiv indikation på att detta kan lyckas utan förluster i volym. Läkemedelsbolagen GlaxoSmithKline och Merck & Co kom också med bra rapporter. Båda bolagen visade på en stark tillväxt där omsättningen ökade med 32% i Glaxo respektive 50% i Merck & Co, mycket drivet av bra utveckling inom vaccin och onkologi.

Ett bolag vars rapport mottogs mindre väl var Alfabets, vars försäljning och vinster kom in lägre än förväntat. Vi tar det dock med relativt jämnmod. Måhända tyckte marknaden att Alphabets drygt 20-procentiga tillväxt i omsättning och vinster var en besvikelse. Vi å andra sidan tycker att det är en mycket bra utveckling för ett av världens största och starkaste bolag som nu handlas till endast 17 gånger den förväntande årsvinsten, vilket är en lägre multipel än vad S&P 500 värderas till. Vi kommer inte fram till någon annan slutsats än att Alphabet i dagsläget är duktigt undervärderat och tog tillfället i akt att köpa fler aktier.

Mer om fonden

Fler artiklar

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022
Nytillskotten gav extra skjuts
Carnegie Global Quality Companies

Nytillskotten gav extra skjuts

Globala aktier började återhämta sig från de senaste månadernas nedgångar under mars. Rysslands minimala framsteg i Ukraina och påbörjade fredssamtal drev ökad riskaptit, samtidigt som de ökande räntorna pressade obligationspriser...

Simon Reinius 4 april 2022
Vad är en kvalitetsaktie?
Carnegie Global Quality Companies

Vad är en kvalitetsaktie?

Banking by Daniel, med Daniel Ljungström, intervjuar Simon Reinius som förvaltar Carnegie Global Quality Companies. Simon berättar hur han agerar som förvaltare i olika sektorer och beskriver vad som kännetecknar...

Kristina Flintull 29 mars 2022