Stäng

Tronskifte bland it-konsulterna

Som högsommarmånad var juli relativt nyhetsfattig och präglades till stor del av kvartalsrapporter. Carnegie Micro Cap steg 2,1 procent.

KnowIt, fondens största innehav, rapporterade ett bra andra kvartal. Vi påstår att bolaget nu tagit över stafettpinnen från HiQ som sveriges bästa konsultbolag. Hittills i år har KnowIt vuxit snabbare och redovisar en högre lönsamhet. Det är ingen dålig bedrift och märk väl att KnowIt fortfarande åtnjuter en klart lägre värdering än sektorkollegan. Bolaget redovisar en fortsatt god efterfrågesituation och vi tror på ett bra andra halvår.

Nischbanken TF Bank levererade en stark kvartalsrapport med en god utveckling för såväl utlåning, intäkter som resultat. Aktien steg med 8 procent. Aktiemarknaden har länge haft en för oss svårförklarad misstro mot sektorn. Flera av nischbankerna är välskötta och uppvisar en god vinstutveckling. Fondbolaget ägde tidigare sektorkollegan Nordax där en låg värdering till slut bidrog till att bolaget blev utköpt från börsen. Trots attraktiva tillväxttal värderas TF Bank enligt våra beräkningar till ungefär 8 gånger nästa års vinst, något vi finner attraktivt. Vi bedömer att bolaget har en skicklig ledning och kanske kan en förbättrad informationsgivning vara värdefull. Stora delar av ledning och styrelse är aktieägare i bolaget.

Mjukvarubolaget Addnode redovisade ett bra andra kvartal med god utveckling för såväl försäljning som lönsamhet. En övertygande organisk tillväxt samt en lönsamhetsförbättring i samtliga affärsområden resulterade i en mycket god vinsttillväxt, bolaget överträffade våra förväntningar. Årets första kvartal uppvisade ett liknande mönster och i ljuset av bolagets fina utveckling ser värderingen av aktien låg ut.

Catenas logistikfastigheter och Platzers kontorsfastigheter i Göteborg åtnjuter en mycket god efterfrågesituation med medföljande hyrestillväxt. I båda segmenten tillkommer nu ett nybyggt tillskott av lokaler men vi bedömer ändå utbud- efterfrågesituationen som gynnsam under överskådlig tid. Särskilt Platzer ser mycket attraktivt värderad ut i förhållande till sitt substansvärde.

”Småbolag passar bra i ett pensionssparande”


Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020