Stäng

Trots positiva tongångar finns moln på himlen

Börsuppgången fortsätter och nu dessutom med stöd från förbättringar i den reala ekonomin. Senaste månaderna har kännetecknats av ett positivt tolkningsföreträde och ett ökat risktagande från investerarna. Trots de positiva tongångarna finns en hel del moln på himlen.

En pågående pandemi och dessutom geopolitisk oro i form av protester i Hong Kong mot regimens övervakningssamhälle, fortsatt kylig relation mellan USA och Kina. Under senare tid har dessutom relationen mellan Indien och Kina förvärrats i och med oroligheter vid gränsen. Nya virusutbrott kan förvärra recessionen och det råder fortfarande en stor osäkerhet angående företagens vinstutveckling och så vidare.

Under månaden fick vi se lite bättre makrostatistik på flera olika fronter. Många inköpschefer blev betydligt mer positiva under juni och några länders PMI-index är till och med tillbaka över 50-nivån, som indikerar tillväxt i ekonomin. Även Baltic Dry Index, vilket visar prisutvecklingen för att skeppa råvaror, uppvisade en kraftig uppgång under juni. Den främsta anledningen till uppgången är troligtvis den ökade kinesiska efterfrågan på järnmalm. Detta Sjötransportindex brukar ibland även användas som en tidig konjunkturmätare.

Baltic Dry Index

IMF kom med en uppdatering av sin globala konjunkturprognos under månaden. De ser nu mörkare på utsikterna än vad de gjorde i april. Global BNP väntas nu sjunka med 4,9 procent i år, det vill säga en nedrevidering med 1,9 procentenheter jämfört med i april. För 2021 förväntas en uppgång med 5,4 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre än i aprilprognosen.

Återhämtningen på världens aktiemarknader har gått snabbt. Gigantiska stimulanser har stöttat den ekonomiska återhämtningen. Från början var det mest statsobligationer som köptes, men nu har flera centralbanker även börjat köpa företagsobligationer. Dessutom finns det några centralbanker som köper aktier, tex Schweiziska Nationalbanken och Bank of Japan. De massiva tillgångsköpen skapar en kudde, en försäkring för investerare. Hur man än vrider och vänder på det hela så är det en gynnsam miljö för risktagare. Läget är som sagt betydligt ljusare, men förutsättningarna för obehagliga överraskningar har samtidigt ökat. Risken för en rekyl på aktiemarknaderna har ökat i takt med den starka uppgången, men så länge som den ekonomiska återhämtningen håller i sig bör den bli begränsad i både tid och omfattning. Massiva stimulanser och låga räntor innebär, trots höga historiska värderingar, att det finns relativt goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling på världens börser framöver.

Utveckling Carnegie Total Plus

Carnegie Total Plus hade en positiv månad och steg med 0,57 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Asia bäst med en uppgång på 8,2 procent. Även Carnegie Småbolagsfond och OPM Listed PE utvecklades väl med en uppgång på 3,6 respektive 2,3 procent. Carnegie Global utvecklades negativt med 0,5 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 6,3 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 2,9 respektive 1,1 procent.

Sverige

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid senaste räntemötet. Centralbanken genomför dock ytterligare åtgärder för att stödja ekonomin. De utökar tillgångsköpen från 300 till 500 miljarder kronor och förlänger dem dessutom fram till nästa sommar.

Riksbanken har genom så kallade kvantitativa lättnader köpt en stor del av statsobligationer på andrahandsmarknaden och äger i dagsläget cirka hälften av Sveriges nominella statsobligationer.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från 40,0 i maj till 47,3 i juni. Det var främst delindex för orderingång och produktion som stod för den största uppgången. Förbättringen i juni innebär att en stor del av nedgången har återhämtats. Även Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn fortsatte upp i juni till 49,2 från reviderade 41,6 månaden innan. Sedan bottennivån i april har indexet stigit med 9,5 indexenheter. Delindex för orderingången svarade för den största månatliga bidraget i juni.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg med 10,8 enheter till 75,2 i juni. Ökningen förklaras främst av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Orderingången är fortsatt nedpressad och sammantaget så indikerar barometern ett relativt dystert läge.

Europa

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 39,4 i maj till 47,4 under juni, en uppgång med 8 indexenheter från en väldigt låg nivå. Under månaden fick vi även tecken på en ökad optimism angående den tyska ekonomin. ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar steg i juni. Indexet som ska indikera den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, steg till 63,4 i juni, jämfört med 51,0 i maj.

Även Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 36,6 till 45,2 i juni.  IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar en vändning i ekonomin. Affärsklimatet förbättras snabbare än någonsin och steg från låga 79,7 i maj till 86,2 i juni, vilket är den största ökningen sedan mätningarna började i samband med den tyska återföreningen 1990.

USA

Den amerikanska arbetsmarknaden återhämtar sig från låga nivåer. Under juni skapades 4,8 miljoner nya jobb och arbetslösheten backade från 13,3 till 11,1 procent. Arbetsmarknaden är skakig och enskilda månadsdata ska naturligtvis tolkas med en viss försiktighet.

Enligt protokollet från det senaste fed-mötet den 10 juni, då styrräntan lämnades oförändrad inom intervallet 0-0,25 procent, visar att ledamöterna inte har några avsikter att dra ned på stimulanserna inom en överskådligt framtid. De är överens om att till fullo använda sina verktyg för att stötta en återhämtning i spåren av coronaviruset. Det framgick även att Fed inte lutar åt att anamma den japanska modellen med ett räntetak för att hålla lånekostnader nere, vilket många investerare hade hoppats på.

De amerikanska hushållens förtroende, Consumer Confidence steg lite oväntat från 85,9 i maj till 98,1 i juni. Marknaden hade väntat sig en betydligt lägre indexsiffra på 91 för den aktuella månaden. Även Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex överraskade och steg från 43,1 i maj till 52,6 i juni. En uppgång med 9,5 indexpunkter och är därmed åter över 50-nivån som indikerar tillväxt i ekonomin.

Mer om fonden

Total Plus 3 SEK

Utvecklingen för den 23 mars avser utveckling för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars. Carnegie Total Plus är en global blandfond som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Imponerande återhämtning
Carnegie Total Plus

Imponerande återhämtning

Aktiemarknaden fortsätter att visa styrka trots den pågående pandemins effekter på den globala ekonomin. Rapportperioden går mot sitt slut och företagens kvartalsrapporter har över lag kommit in bättre än analytikernas...

Magnus Gustafsson 5 augusti 2020
Investerare blickar framåt
Carnegie Total Plus

Investerare blickar framåt

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020