Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

TSMC i topp och 3 nya tillskott i portföljen

Aktier fortsatte på stark frammarsch under november samtidigt som dollarn försvagades mot de flesta valutorna. Förhoppningar på att inflation har toppat och att centralbanker därmed ska kunna bli mildare i kommande policybeslut anses vara den största anledningen bakom uppgången och den ökande riskaptiten.

Den mer cykliska materialsektorn var den som gick absolut bäst denna månad, följt av industri och finans. I portföljen var det bäst avkastande innehavet TSMC som avkastade imponerande 30 procent. TSMC har en unik marknadsdominans på halvledare och ett stort teknikförsprång mot konkurrenter samtidigt som värderingen kommit ned kraftigt under året. Det är roligt att den profilerade värdeinvesteraren Warren Buffett även håller med och köpte aktier i bolaget under månaden, vilket hjälpte aktiekursen ytterligare.

Under månaden har vi plockat in L’oreal, Charles Schwabs och Siemens Healthineers. L’oreal som är världens största kosmetikabolag är ett innehav vi tidigare ägt men som vi sålde på grund av en alltför hög värdering. Efter årets nedgångar anser vi nu att värderingen har kommit tillbaka till en attraktiv nivå vilket gör att vi gladligen plockar in bolaget igen.

Charles Schwab är en renommerad kapitalförvaltare men har även en stor verksamhet inom traditionell bank. Nästan hälften (45%) av verksamheten utgörs av ränteintäkter som bör gynnas av ökande marknadsräntor. Andra hälften av bolagets intäkter härstammar från fondverksamhet som å andra sidan bör gynnas om marknaden fortsätter återhämtar sig. Med andra ord så ser vi ett välskött finansbolag med en diversifierad verksamhet.

Slutligen så har vi Siemens Healthineers som är ett tyskt medicinteknikbolag. Bolaget är världsledande inom bildbehandling, som är ett väsentligt och växande område inom sjukvården. Med sin starka marknadsposition och sin ledande teknik så ser vi Siemens Healthineers som ett kvalitetsbolag som kommer kunna utvecklas väl och fortsätta ta marknadsandelar långsiktigt.

Osäkerheter i marknaden kvarstår, men vi fortsätter att lägga fokus på långsiktigt värdeskapande snarare än kortsiktiga marknadshändelser. Kort och gott så fortsätter vi att leta undervärderade kvalitetsbolag.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.