Stäng
Språk
Meny

Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder

Aktier hade återigen en bra månad i juni drivet av fortsatt generös penningpolitik, ökad vaccinationstakt och låga marknadsräntor. Relativa aktiepositioner påverkades fortsatt kraftigt av att ”värde”-faktorer fortsatte att underpresterade mot tillväxtfaktorer.

I USA skruvades inflationsförväntningar upp men marknaden började också prissätta denna inflation som mer temporär än tidigare och långräntorna föll, med en flackare kurva som konsekvens. Korträntorna i Europa och Japan var mer eller mindre oförändrade vilket gav upphov till en starkare US-dollar. Inom råvaror fortsatte oljepriset och andra energitillgångar att stiga samtidigt som ädelmetaller som guld tappade i värde.

Fondens bäst avkastande strategi under månaden var kortsiktiga CTA-modeller med portföljbidrag på 0,1 procent, där fondens underliggande förvaltare navigerade månadens rörelser väl. Sämst avkastande strategi var i motsats mer långsiktiga trendföljande CTA-modeller med ett portföljbidrag på -0,7 procent, där det gjordes förluster i samband med trendbrott inom aktier, räntor och valutor. Bäst avkastande fond i portföljen var den fundamentalt förvaltade aktiefokuserade fonden BlackRock Strategic Equity (+2,4%). Fondens fokus på positioner inom högkvalitativa, hållbara bolag fortsätter generera god avkastning och stärker tesen att fokus på ett mer hållbart investeringsuniversum inte behöver innebära att man ger upp avkastning.

Breda, globala hedgefond-index utvecklades positivt under månaden med det breda HFRX Global upp +0,4 procent. Resultatet var dock drivet av marknadsexponerande fonder medan strategier med låg betarisk hade en betydligt tuffare period med klart negativt snittresultat. Marknadsneutrala aktiefonder utvecklades som grupp negativt (-0,8%) när värdefaktorer kraftigt underpresterade mot tillväxtfaktorer och många förvaltare gjorde förluster på korta positioner i dyra, fundamentalt svaga bolag. Makrofonder hade också en svag månad (-0,4%) när amerikanska räntekurvan blev flackare samtidigt som US-dollarn stärktes rejält. Trendföljande förvaltare hade den svagaste månaden (-2,0%) av samtliga större strategier och trendbrott inom framförallt räntor och valutor stod bakom större delen av månadens förluster.

Mer om fonden

Carnegie Vega A

Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet. Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”
Carnegie Vega

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”

Aktier hade sin första negativa månad på länge i september, drivet av oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina, samt fortsatta utbudsproblem och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken...

Emanuel Furubo 8 oktober 2021
Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro
Carnegie Vega

Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 11 augusti 2021
Överlag svagt positivt
Carnegie Vega

Överlag svagt positivt

Carnegie Vega avkastade 0,2 procent under månaden och har därmed levererat en avkastning på -0,3 procent hittills i år. Det var överlag förhållande vis små rörelser i portföljen under maj...

Emanuel Furubo 3 juni 2021