Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Turbulens i juli

Juli karaktäriserades som brukligt av en stor mängd halvårsrapporter. Ett av fondens större innehav, IT-konsulten Knowit levererade en svag kvartalsrapport. Såväl intäkter som lönsamhet var en besvikelse vilket resulterade i ett klart sämre resultat än väntat.

Att Knowit ska gå opåverkade genom konjunkturinbromsningen hade vi inte väntat oss, men det här var svagare än vår prognos. Knowits ledning är skicklig och erfaren, och vi är lite förvånade över lönsamhetstappet. Det finns naturligtvis flera förklaringar till den försvagade efterfrågan, men den ser ut att ha kommit ganska plötsligt. Knowit har en stor andel av sin försäljning till offentlig sektor, ofta en bra och stabil kund. I de stora prisökningarnas tid kan det dock ha blivit så att inköpsbudgeten för 2023 ligger fast vilket leder till lägre volymer då priserna stigit.

Vi tror att Knowits ledning kommer att komma till rätta med den försämrade lönsamheten. För ett IT-konsultföretag är beläggningsgrad av central betydelse för lönsamheten, och antalet konsulter kan komma att justeras. Vi får intrycket att det är fullt fokus från bolaget att återställa lönsamheten. Det kanske kan komma att ta ett litet tag, men bolaget har under en lång tid visat att de vet vad som krävs för att få ett IT-konsultbolag lönsamt. I det korta perspektivet tror vi inte på någon hjälp från marknaden, det är kostnadsfokus som gäller, men på lång sikt finns det inget som talar för att digitaliseringstrenden är bruten, och det är den Knowit hjälper till att förverkliga.

TF Bank redovisade ett resultat som slog förväntningarna. Intäkter växer snabbare än kostnader. Utlåningstillväxten är god och så är även kreditkvaliteten. Det är en mycket välskött nischbank. Det är lätt att tänka med ryggmärgen och avfärda TF Bank som investering när vi är på väg in i en lågkonjunktur och konsumenterna har det tufft. Tittar vi på TF Banks siffror är det dock svårt att inte bli imponerad. Kostnader och kreditkvalitet är under kontroll. Med en tillväxt som vida överstiger marknaden gör det inte så mycket att marknaden inte växer. Att räntan på ett konsumtionslån stiger med ett par procent får inte så stor effekt. Löptiden är kort och det mesta av månadskostnaden är ändå amortering. Värderingen är låg och vi tror på en god vinsttillväxt resten av året.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.