Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

Turbulens, i vanlig ordning…

Mars månad bjöd på en hel del turbulens på marknaderna, i vanlig ordning. Man vänjer sig fort. Hökaktiga och duvaktiga uttalanden från centralbankerna turas tillsammans med inflationssiffror om att kraftigt skaka om börsen. Men som vanligt fokuserar vi inte på makro. Vi fokuserar på det vi kan hantera.

Under de senaste två månaderna har vi fortsatt öka vår position i TietoEvry, där det äntligen ser ut som att värden är på väg att realiseras. Det många ser framför sig är samma gamla IT-konsult som underpresterat år efter år, men underliggande bubblar det. Transform och Connect, som är de två underpresterande segmenten, är under ”Strategic Review” vilket vi tolkar som att någon form av renodling ligger i korten. Snart har man ett bolag som består främst av mjukvara inom bland annat bank, industri och hälsovård med runt 17 procent marginal som växer 5-10 procent organiskt. Tror man att det kan värderas till 14 gånger vinsten får vi hela Transform och Connect gratis.

På temat spin-offs så annonserade Sampo, ett av fondens större innehav, utfallet av sin Strategic Review av Mandatum (livförsäkring och kapitalplacering) vilket landade i en spin-off. Bolaget kommer, om det följer planen, att separeras i början av oktober 2023. Det kommer göra Sampo till en renodlad marknadsledare inom skadeförsäkring, vilket är unikt i den noterade miljön i Norden. På nuvarande värdering, i ett klimat där man väljer det säkra före det osäkra och när obligationsportföljer ger relativt bra avkastning så är vi fortsatt positiva till Sampo.


Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.