Stäng
Språk
Meny

Turbulens skapar möjligheter

En fortsatt svag utveckling karaktäriserade juni månad där vi såg kreditmarginaler gå isär ytterligare. Det finns en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen i spåren av hög inflation och räntehöjningar som sammantaget blir en tuff miljö både för konsumenter och företag. Denna osäkerhet skapar ett svagt risksentiment med försiktiga investerare och volatila marknader. Kreditmarginalerna har gått isär i alla segment, men fastighetssektorn är den sektor som haft det tuffast, där framför allt oron för ökade finansieringskostnader och refinansieringsrisker satt press på sektorn.

Aktiviteten i primärmarknaden har varit begränsad denna volatila månad. Dock hann vi se Latour emittera precis i början av juni där vi valde att delta i en 4-årig obligation med rörlig ränta. Utöver detta så har vi agerat i sekundärmarknaden och selektivt ökat i ett antal befintliga innehav i fonden. Den senaste tidens turbulens har givit möjligheter att addera i namn vi gillar till attraktiva nivåer. Vi har bland annat gjort mindre köp till befintliga positioner i SKF, NCC, Indutrade, Stockholm Exergi och Sveaskog. Ett nygammalt innehav är Electrolux, ett namn vi tidigare ägt i fonden men inte haft exponering mot på ett tag. Nu ser vi den på attraktiva nivåer i förhållande till sin rating och vi valde att investera i en obligation med en löptid kortare än 1 år. Ett av våra tio största innehav, norska Tomra, som är en global leverantör av återvinnings- och sorteringsmaskiner erhöll i juni en publik rating, A-, från Scope vilket var en positiv nyhet.

Riksbanken höjde som förväntat styrräntan med 50 punkter till 0,75% samt kommunicerade minskade tillgångsköp under H2, 18,5 mdr i stället för som tidigare beslutat 37 mdr. Fonden består till stor del av obligationer med rörlig ränta där Stibor är den underliggande räntekomponenten för kupongerna. Som en följd av höjningarna från Riksbanken ser vi en stigande Stibor, vilket innebär ett positivt räntebidrag i fonden. Utöver detta ser vi nu också att kreditmarginalerna befinner sig på högre nivåer vilket också bidrar till fondens avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil sommaravslutning
Carnegie Investment Grade

En stabil sommaravslutning

Den sista sommarmånaden blev en positiv månad för nordiska krediter. Mot bakgrund av en sekundärmarknad som framförallt under de två första veckorna dominerades av köpare och ett begränsat utbud gav...

Mona Stenmark 6 september 2022
En stabil sommarmånad
Carnegie Investment Grade

En stabil sommarmånad

I juli fick vi en mer stabil marknad än i föregående månad, men den präglas naturligtvis också av att det är semestertider och därmed lägre aktivitet. ECB såväl som FED...

Mona Stenmark 9 augusti 2022
Ett lugnt avslut på en svag månad
Carnegie Investment Grade

Ett lugnt avslut på en svag månad

Den nordiska kreditmarknaden fick en svag utveckling under månaden med ganska låg aktivitet och vi såg kreditmarginaler gå isär i alla kategorier, även i lågrisksegment som säkerställda bostadsobligationer. Mot slutet...

Mona Stenmark 3 juni 2022