Stäng
Språk
Meny

Turbulens skapar rabatt på kvalitetsaktier

Månaden bjöd återigen på ökad oro kring global ekonomi. Sjunkande reallöner i kombination med allt mer aggressiv penningpolitik kommer med största sannolikhet driva västvärlden in i en lågkonjunktur 2023. Frågan idag är hur svår och hur lång den kommande lågkonjunkturen blir. Än så länge fortsätter dock många bolag att rapportera starka resultatsiffror och mycket talar för att ett antal mindre cykliska sektorer kommer klara sig bra närmsta åren. En turbulent marknad har samtidigt pressat ner värderingarna på många konjunkturokänsliga kvalitetsbolag vilket skapar möjligheter för långsiktiga investerare att köpa kvalitet till reapriser.

Carnegie Global Quality Companies slutade månaden på ett svagt negativt resultat. Bäst avkastande sektorer i portföljen var defensiva konsumentvaror och industribolag medan cykliska konsumentvaror och teknik hade svagast utveckling. Bäst avkastande aktier i portföljen var japanska Shimano, amerikanska Deere & co samt tyska Deutsche Telekom. Shimano fortsätter se stark orderingång, mycket drivet av hög efterfrågan på deras uppdaterade toppmodeller som väger upp för svagare tillväxt i budgetsegmentet. Deere steg i samband med att priser på jordbruksprodukter som majs, vete och raps ökade, vilket har en positiv effekt på investeringskapaciteten hos deras kunder. Man levererade också en kvartalsrapport där omsättning kom in över förväntan och bolaget kom med positiva prognoser för 2023 för vilket man nu förväntar sig tvåsiffrig vinsttillväxt. Deutsche Telekom släppte också kvartalsrapport där omsättningen växte med 6% jämfört med samma kvartal förra året och EBITDA ökade med 12%.

Historiskt låga realräntor och sänkta värderingsnivåer gör oss fortsatt positiva till aktier på lång sikt. Rimligt värderade kvalitetsbolag med låg konjunkturkänslighet, starka balansräkningar och hög lönsamhet tillhör de bolag som bör klara av en ekonomisk nedgång bäst och kunna gå stärkta ur kommande konjunktur. Centrala teman i portföljen inför 2023 är hälsa, IT och energiomställning, teman som även kommer vara relevanta sekler framöver.

Mer om fonden

Fler artiklar

Bra utveckling efter starka rapporter
Carnegie Global Quality Companies

Bra utveckling efter starka rapporter

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Värderingsmultiplar hade handlats ned till allt mer attraktiva nivåer per halvårsslutet och när...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022
Trista försvarare till räddningen
Carnegie Global Quality Companies

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina,...

Emanuel Furubo 5 maj 2022