Stäng

Turbulent år stoppade inte bolagen att knoppa av

Carnegie Spin-Off avslutar sitt första helår med att stiga med drygt 17 procent, varav drygt 1,60 i december.

Vare sig corona, stängda länder, presidentval i USA eller Brexit stod i vägen för att bolagen skulle fortsätta att knoppa av delar av sin verksamhet och låta den stå på egna ben.

I december fick vi ännu ett nytillskott i fonden då PEAB valde att spinna av större delen av sina fastigheter genom att notera Annehem. Bolaget äger hållbara kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Skåne, Oslo och Helsingfors. Substansvärdet är en bit över 30 kronor, men aktien handlades stundtals under detta då marknaden initialt tyckte Annehem var för litet, annorlunda och därtill finns en oro för kontorsfastigheter. Här såg vi en möjlighet då jakten på bra fastigheter fortfarande är mycket stor, avkastningskraven pressats ner, och det pågår en huggsexa om norska kontorsfastigheter varje dag, i form av alla bud på Entra.

”Men bolaget är värt att äga på egna meriter då skuldsättningen är extremt låg”

Varför skulle inte folk kunna slåss om Annehem?  Flera börsbolag har tydliga kopplingar till beståndet i såväl Skåne som Göteborg och vi skulle inte bli förvånade om budgivare visar sig på sikt. Men bolaget är värt att äga på egna meriter då skuldsättningen är extremt låg – vilket till viss del beror på att de kommer köpa mera fastigheter från PEAB och snart dubbla beståndet – tillväxttakten är hög och beståndet välskött.

På tal om bud så lade Nordstjernan ett dito på Momentum Group under hösten. Budet är naturligtvis inget riktigt bud utan ska snarare ses som att de vill kunna köpa mer aktier utan att drabbas av budplikt. Vi tolkar det som väldigt positivt och konstaterar att det skapades en ”put” i aktien. Notera att samgåendet med Swedol gör att marginalerna i gamla Tools-kedjan kan stiga rätt rejält samtidigt som synergier skapas då butiker läggs ner och samkörs. Det här kommer bli en väldigt allvarlig utmanare till Ahlsells och flera insiderköp under hösten vittnar om ett hungrigt management.

Inom några år räknar med vi med att dess industridel knoppas av och blir ett eget börsbolag, men först väntar lite förvärv så de kan bli större. Vi köpte mer Momentum under december och innehavet är nu ett av fondens största.

Mer om fonden

Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Spin-off-trender: Fler sneglar mot värdeskapande strukturaffärer
Carnegie Spin-Off

Spin-off-trender: Fler sneglar mot värdeskapande strukturaffärer

Carnegie Spin-Off investerar i värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Fondförvaltare Mattias Montgomery ger oss en inblick i vad som är aktuellt i det spännande avknoppnings-universumet. Effekter av coronapandemin Efter...

Mattias Montgomery 6 november 2020
Varför fokusera på svenska strukturaffärer?
Carnegie Spin-Off

Varför fokusera på svenska strukturaffärer?

Fondförvaltare Mattias Mongomery berättar om Carnegie Spin-Off, fonden som identifierar svenska strukturaffärer, närmare bestämt företag som skapar värde genom att renodla sin verksamhet.

Carnegie Fonder 29 oktober 2020
Blecher i Di: ”Jag är rädd för att det kan sluta illa”

Blecher i Di: ”Jag är rädd för att det kan sluta illa”

I en intervju i Dagens Industri berättar Simon Blecher, förvaltare av Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off, om börsutvecklingen i höst, aktiers värderingar och småspararnas påverkan på marknaden. Blecher inleder med...

Madeleine Bergh 18 augusti 2020