Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Turbulent augusti

Augusti karaktäriserades av ett stort antal halvårsrapporter från fondens innehav. Klimatet bland börsens microbolag var bistert och många bolag fick se sina kurser falla på rapportdagen.

Vi sålde majoriteten av vårt innehav i förvärvkonglomeratet Seafire under årets första halvår, sista delen av innehavet avyttrades i augusti. De yttre förutsättningarna för att bedriva denna typ av verksamhet har försämrats med de högre räntorna. Men även flera av Seafires innehav uppvisar en operationell utveckling som underträffat våra förväntningar. Halvårsrapporten var ytterligare ett steg i den riktningen.

New Wave är ett viktigt innehav i fonden, kvartalsrapporten var synnerligen stark, men vd Torsten Janssons uttalande om framtidsutsikter fick aktien på fall. Torsten sa att han tror på en svagare marknad i 2-3 kvartal och att han tror att New Wave skall fortsätta ta marknadsandelar. Vi är lite förundrade över den kraftiga kursreaktionen. Det är kärva tider nu och att inte tro på svagare marknad under en tid hade varit märkligt. Det fina är att New Wave ändå lyckas prestera så bra. Nuvarande värdering gör att aktien är billig även om både tillväxt och lönsamhet skulle försvagas.

Duni var månadens glädjeämne. Bolaget har under de senaste kvartalen presterat väldigt bra, men inte riktigt fått betalt för det om vi tittar på börskursen. Covid var tufft för bolaget eftersom en stor del av bolaget missgynnas av den nedstängning vi såg då, därtill kom kostnadsökningar på flera av bolagets insatsvaror som en extra börda. Nu går det väldigt bra för bolaget och framtidsutsikterna är ljusa. Men som sagt, aktien har inte lyft. I ljuset av det har huvudägaren Mellby Gård passerat gränsen 30 procent av aktierna vilket utlöser ett budpliktsbud på bolaget. Vi gissar att den kursnivå som budet läggs på inte kommer leda till ett övertagande men vi ser detta som en tydlig signal om att Mellby Gård inte är nöjda med bolagets värdering och de om någon borde veta.


Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.