Stäng
Språk
Meny

Två faktorer som satt sin prägel på marknaderna

Under inledningen av 2022 har det framför allt varit två faktorer som satt sin prägel på marknaderna. Den senaste månaden har den geopolitiska oron överskuggat det mesta. Rysslands agerande i Ukraina har lett till en mycket ansträngd relation med västvärlden och turbulensen har påverkat alla tillgångsslag. Den andra faktorn har varit inflationen som i stora delar av världen bidragit till en svängning i penningpolitiken där de senaste årens stimulanser nu ersatts av ett betydligt mer stramt budskap. Framför allt den amerikanska centralbanken nu är mycket nära en första höjning av styrräntan. Sen återstår det att se om krigsutbrottet i Ukraina kan leda till att Centralbankerna blir mer avvaktande i närtid.

Såväl korta som långa räntor har rört sig högre men osäkerheten är stor kring den långsiktiga tillväxten och räntekurvan är förhållandevis flack. Inflationssiffrorna fortsätter att överraska på uppsidan vilket ger stöd för en stramare penningpolitik. Samtidigt väljer Riksbanken att endast justera räntebanan marginellt med en prognos om en första räntehöjning först under andra halvåret 2024. Även om trenden med uppåtgående räntor varit tydlig under årets inledning har vi sett perioder med stöd för statspapper som temporärt pressat ned räntorna. Detta framför allt kopplat till oron kring konflikten i Ukraina.

Vi håller alltjämt en kortare duration i portföljen jämfört med benchmark. Vi har ökat vår andel något i kommunrelaterade bolag som betalar bra jämfört med räntekurvan för svensk stat. I de tillgångsköp som Riksbanken planerar för andra kvartalet upprätthålls köpen av kommunobligationer i samma omfattning som under årets första kvartal. Alltjämt är de samlade tillgångsköpen i nivå för att kompensera för förfall och direktionens prognos är att det samlade innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.

Carnegie Obligationsfond fokuserar på investeringar i obligationer emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Vi håller en relativt stor andel gröna obligationer och har successivt ökat vår exponering i segmentet som i dagsläget utgör omkring 25 procent av den samlade portföljen. Fonden håller förhållandevis lång räntebindning och är därmed exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022