Stäng
Språk
Meny

Två flugor i en smäll när Castellum köper Kungsleden

I årsrapporten för fonden pekade vi på att 2021 kunde bli strukturaffärernas och utköpens år för fastighetssektorn, givet attraktiva kursnivåer. Redan nu i augusti har prognosen slagit in och det med råge. Vi har hittills i år sett bud på fondens innehav i Corem, Klövern, Entra, 3Kr och Offentliga Hus. För en knapp månad sedan presenterades även ett bud på vårt innehav Magnolia och i skrivande stund har Castellum lagt ett bud på Kungsleden, ett av våra allra största innehav.

Jonas Andersson, förvaltare

Castellums bud på Kungsleden är logiskt. Fastighetsportföljerna är snarlika både till typ och geografi, vilket skapar förvaltningssynergier. Sannolikt kan även vissa finansiella synergier skördas.

Fonden har en nästan dubbelt så stor position i Kungsleden jämfört med i Castellum. Budet består av 25 procent kontanter och 75 procent nyemitterade aktier i Castellum. Även om budpremien är blygsamma 8 procent mot stängningskurs, ser vi ändå positivt på affären, som mer får karaktären av ett samgående med fortsatt potential för ägarna i Kungsleden.

De största ägarna i Kungsleden och styrelsen är också positiva till budet och samgåendet. Sett till substans i de båda bolagen värderar budet Kungsleden till 21 procents premium mot substans medan Castellum handlas till 9 procents premium, således en liten fördel för aktieägarna i Kungsleden. Givet att bara 75 procent av vederlaget är aktier i Castellum är denna premie motiverad. Möjligen är den något snål, speciellt om man tittar på den implicita obelånade fastighetsvärderingen.

För Castellums del slår man två flugor i en smäll. Man får snabbt en större portfölj och en mer offensiv balansräkning till ett rimligt pris. Dessutom kan man ersätta avgående VD Henrik Saxborn med Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

När det gäller kontantbudet på Magnolia från huvudägaren Holmströmgruppen, så lyfte det kursen i Magnolia rejält, men från låga nivåer. Magnolia utvecklar fastigheter, främst bostadshyresrätter, åt sig själv och andra. Den svenska hyresrättsmarknaden är just nu mycket het. Vi är därför förvånade att Magnoliaaktien inte utvecklats starkare det senaste året. Vi har därför succesivt ökat vårt ägande i bolaget och tillhör numera en av de tio största ägarna.

Magnolia har inlett ett strategibyte som innebär att man ska utveckla fler bostäder för eget ägande och förvaltning, i stället för åt andra. Detta anger huvudägaren och budgivaren som en av anledningarna bakom utköpet eftersom den nya strategin kommer att innebära att bolaget binder och behöver mer kapital. Vi ser tvärt om ett fastighetsägande bolag som bättre lämpat för börsen än ett rent projektutvecklingsbolag. Sannolikt är det i stället den låga värderingen som triggat budet.

Givet att Holmströmgruppen redan idag är storägare i bolaget är ett konkurrerande bud osannolikt. Däremot utesluter vi inte att budet kan höjas för att få full kontroll över bolaget.

Beträffande fondens bolagsinnehav så har vi under månaden bara gjort marginella förändringar. Framför allt har vi i början av månaden minskat kassan och samtidigt generellt ökat andelen för i stort sett alla bolag i portföljen. Magnolia har dessutom ökat i vikt tack vare budet.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden B

Carnegie Fastighetsfond finns även i andelsklasserna: A och C. Carnegie Fastighetsfond Norden B investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Marknaden har börjat fatta att inflation är bra – kanske
Carnegie Fastighetsfond

Marknaden har börjat fatta att inflation är bra – kanske

Efter en sättning i augusti och september återhämtade sig fastighetsaktierna markant under oktober. Ränteoron kom av sig, den svenska 10-åringen sjönk med 10bps under månaden, och så börjar marknaden kanske...

Jonas Andersson 4 november 2021