Stäng
Språk
Meny

Två nya aktier i Strategifonden

Juni blev en bra månad för Strategifonden med en avkastning på 4,7 procent. Det innebär en sammantagen uppgång på 16,7 procent under årets första hälft. Trots minskad aktiedel så har Strategifonden investerat i två nya aktieinnehav, John Mattson och SCA.

Såväl aktie- som kreditmarknaderna utvecklades starkt under månaden. Visserligen kvarstår risken med USA:s handelskrig, men centralbankerna i både USA och ECB skickade signaler om att olika former av lättnader kan komma ifråga om konjunkturen visar sig försvagas. Det luriga för oss investerare är att aktiemarknadens värderingar indikerar att bolagen förväntas ha en god vinstutveckling, medan obligationsmarknaden signalerar recession.

Den goda utvecklingen för fondens aktiedel under juni gjorde att aktieandelen hamnade en bit över 60 procent, vilket vi tycker är i högsta laget. Därför har vi sålt en del aktier och aktieandelen uppgår nu till cirka 58 procent. Försäljningar har genomförts i Volvo, ABB, Autoliv, Handelsbanken, Platzer och Industrivärden. Positionen i den sistnämnda aktien är därmed helt avvecklad.

Trots reduceringen av aktiepositionen har fonden kunnat investera i två nya aktieinnehav. John Mattson förvaltar och utvecklar ett koncentrerat bestånd av bostadsfastigheter på Lidingö, just utanför Stockholm. Den synliga avkastningen om drygt 2 procent kan te sig låg, men med hänsyn till fastigheternas läge är möjligheterna goda för en real hyrestillväxt. Möjligheter finns dessutom att utveckla och förädla beståndet och ytterligare höja hyresintäkterna.

Även SCA är en ny aktie i Carnegie Strategifond, men den har funnits där tidigare. Vi sålde aktien i samband med en kraftig kursuppgång när bolaget delades upp i SCA och Essity. Sänkta massapriser har påverkat aktien negativt, men på nuvarande kursnivå ter sig aktien åter attraktiv. Om vi jämför värderingen av den nyligen genomförda försäljningen av BillerudKorsnäs skogstillgångar till institutionella placerare med det bokförda värdet av SCA:s och Holmens skogsinnehav finns betydande övervärden. Holmen är redan ett viktigt innehav. I en miljö med förväntan om långvarigt låga räntor och en ökad efterfrågan på så kallade alternativa tillgångar är det nu tydligt att reala skogstillgångar uppfattas som mycket intressant.

Som nämnts har fonden ökat andelen företagskrediter en aning, bland annat genom ett hybridlån emitterat av DNB.

Börja spara i Carnegie Strategifond!

Fler artiklar

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden
Carnegie Strategifond

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 3 september 2019
Attraktiva banker
Carnegie Strategifond

Attraktiva banker

Ekonomisk statistik visar nu att tillväxten mattas av påtagligt även om USA ångar på. Preliminära BNP-siffror pekar på att den svenska ekonomin krympte under årets andra kvartal. Bolagens halvårsrapporter innehöll...

John Strömgren 6 augusti 2019
Recessionsvarning i ränteläget
Carnegie Strategifond

Recessionsvarning i ränteläget

Riskaptiten från i april förbyttes i maj till riskaversion. Aktiebörserna föll på bred front och kreditspreadarna vidgades. Långräntorna föll och i USA har vi nu sedan en tid en så...

John Strömgren 5 juni 2019