Stäng
Språk
Meny

Två nya innehav i Micro Cap

Stockholmsbörsen ökade med 3,5 procent i december. Carnegie Micro Cap steg med 5,5 procent.

Fonden har tagit in Sdiptech som ett nytt innehav. Bolaget hade en olycklig inledning på sin resa som börsnoterat bolag. De inledande kvartalsrapporterna var inte särskilt bra. Men succesivt har bolaget återskapat marknadens förtroende och bolaget har nu uppvisat en god lönsamhet och stabilitet. Sdiptech tillhandahåller lösningar inom infrastruktur och marknaden är god.

Som tillägg till en god organisk utveckling genomför bolaget förvärv. Totalt sett ser det bra ut och värderingen är mycket tilltalande. Aktien steg med 13 procent i december.

”Vostok New ventures har en stark historik av värdeskapande.”

Vi har också tagit in Vostok New Ventures som ett nytt innehav. Bolaget är ett investmentbolag som investerar i onoterade bolag. Det låter kanske inte som det stämmer överens med vår värdeinriktade förvaltningsstil. Men faktum är att aktien handlas med en rejäl substansrabatt vilket är tilltalande. Bolagets innehav utvecklas väl och ser onekligen mycket intressanta ut. Vostok New ventures har en stark historik av värdeskapande.

Bulten hade en svag utveckling under 2019. Bolagets kunder är företrädesvis personbilstillverkare och de hade ett tufft år. Det spiller naturligtvis över på Bulten. Vi gör bedömningen att bolaget är mycket välskött. Under året har bolaget genomfört kostnadsneddragningar och bolaget är väl rustat för framtiden. Bulten gör fästelement till personbilsindustrin och det spelar ingen roll för bolaget om bilen drivs av el eller en förbränningsmotor. Vi ser värderingen som attraktiv och har ökat innehavet. Aktien steg med 20 procent i december.

Concentric är ett favoritbolag som länge funnits i fonden. Den svaga marknaden för lastvagnar och anläggningsmaskiner, vilket är var bolagets slutkunder befinner sig, har bolaget på sedvanligt vis hanterat väldigt bra. Lönsamheten är fortsatt på en väldigt hög nivå. I december genomfördes en uppdatering om bolagets verksamhet inom elektrifiering.

Det ser väldigt intressant ut. Det har funnits en oro för att elektrifiering skall påverka bolaget negativt, då bränslepumpar naturligtvis påverkas negativt. Det visar sig dock att det totala värdet på Concentrics potentiella försäljning till ett eldrivet fordon är flerdubbelt större.

Eldrivna pumpar för exempelvis kylning av den elektriska drivlinan har ett större värde än pumparna till ett traditionellt fordon. Genombrottsordrar har tagits och framtiden ser onekligen intressant ut. Aktien steg med 9 procent i december.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Räkna med turbulens
Carnegie Micro Cap

Räkna med turbulens

Stockholmsbörsen backade med 6,6 procent i februari, småbolagsindex var ännu något svagare med en nedgång om 8,0 procent. Carnegie Micro Cap backade med 8,7 procent. Februari blev en dramatisk börsmånad....

Viktor Henriksson 6 mars 2020
Lyckad start för Vostok
Carnegie Micro Cap

Lyckad start för Vostok

Carnegie Micro Cap steg med 1,6 procent. Stillfront och Vostok New Ventures bidrog starkt. Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent. Bolaget fortsätter sin framgångsrika kombination...

Viktor Henriksson 10 februari 2020
Micro Cap – värdebolagen som också erbjuder tillväxt
Carnegie Micro Cap

Micro Cap – värdebolagen som också erbjuder tillväxt

  ”Värderingsskillnaden mellan tillväxtbolag och värdebolag har aldrig varit så stor som nu.” Det säger Viktor Henriksson, en utpräglad värdeinvesterare vars Carnegie Micro Cap i dagarna firar tre år med...

Erik Amcoff 23 januari 2020