Stäng
Språk
Meny

Två nya innehav i portföljen

Månaden bjöd på breda aktienedgångar drivet av bland annat ökad oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också sin tidslinje för att påbörja nedskalningen av stödköpsprogrammen, vilket drev upp långräntorna och ytterligare satte press på globala aktiemarknader.

Bäst avkastande sektorer i portföljen var konsumentrelaterade, med sällanköpsvaror i täten följt av dagligvaror. Fondens bolag inom hälsovård hade ännu en svag månad, men utvecklades något bättre än sektorn i stort och handlas på alltmer attraktiva värderingar. Bäst avkastande bolag var Sony (+9,9%), Reckitt (5,3%) och Booking Holdings (+3,2%). Sony har under hela årets brottats med problem med att möta efterfrågan på spelkonsuler efter att produktionen haltat som en konsekvens av bristen på halvledare. Detta slår i sin tur även på försäljningen av spel. Under månaden kunde många återförsäljare börja fylla på hyllorna, efter att Sony säkrat tillräckliga mängder chip för att möta en produktion 14,8 miljoner enheter detta räkenskapsår. Reckitt handlades upp när investerare sökte sig till mer säkra bolag samtidigt som bolaget höll investerardag där man gav uppdateringar på betydande kostnadsbesparingar och marginalförbättringar.

”Ett annat nytt innehav är franska Kering, ägare av varumärken som Gucci och Saint Laurent”.

Under månaden gick vi in i två nya bolag och avyttrade ett annat. Ett nytt innehav är amerikanska Procter & Gamble, som kombinerar god lönsamhet, god långsiktig tillväxt med mycket låg konjunkturkänslighet och som handlas omotiverat billigt.  Ett annat nytt innehav är franska Kering, ägare av varumärken som Gucci och Saint Laurent. Värderingen har kommit ner ordentligt efter att Kina annonserade en mer aggressiv fördelningspolitik. Vår tro är att marknaden överskattar den långsiktiga effekten av detta på bolagets resultat och nedställda förväntningar gav oss således ett bra tillfälle att plocka in ett ledande kvalitetsbolag till ett förmånligt pris. Vi sålde samtidigt Kao, ett japanskt bolag verksamt inom konsumentvarumärken i framför allt Asien. I grunden är det ett företag som vi fortsatt gillar men som idag handlas relativt dyrt beaktat dess framtidsutsikter.

Mer om fonden

Fler artiklar

Bra utveckling efter starka rapporter
Carnegie Global Quality Companies

Bra utveckling efter starka rapporter

Efter ett tufft första halvår vände marknaderna under juli som blev en väldigt stark månad för aktier. Värderingsmultiplar hade handlats ned till allt mer attraktiva nivåer per halvårsslutet och när...

Emanuel Furubo 9 augusti 2022
Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022
Trista försvarare till räddningen
Carnegie Global Quality Companies

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina,...

Emanuel Furubo 5 maj 2022