Stäng
Språk
Meny

Två nya innehav i portföljen

Månaden bjöd på breda aktienedgångar drivet av bland annat ökad oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också sin tidslinje för att påbörja nedskalningen av stödköpsprogrammen, vilket drev upp långräntorna och ytterligare satte press på globala aktiemarknader.

Bäst avkastande sektorer i portföljen var konsumentrelaterade, med sällanköpsvaror i täten följt av dagligvaror. Fondens bolag inom hälsovård hade ännu en svag månad, men utvecklades något bättre än sektorn i stort och handlas på alltmer attraktiva värderingar. Bäst avkastande bolag var Sony (+9,9%), Reckitt (5,3%) och Booking Holdings (+3,2%). Sony har under hela årets brottats med problem med att möta efterfrågan på spelkonsuler efter att produktionen haltat som en konsekvens av bristen på halvledare. Detta slår i sin tur även på försäljningen av spel. Under månaden kunde många återförsäljare börja fylla på hyllorna, efter att Sony säkrat tillräckliga mängder chip för att möta en produktion 14,8 miljoner enheter detta räkenskapsår. Reckitt handlades upp när investerare sökte sig till mer säkra bolag samtidigt som bolaget höll investerardag där man gav uppdateringar på betydande kostnadsbesparingar och marginalförbättringar.

”Ett annat nytt innehav är franska Kering, ägare av varumärken som Gucci och Saint Laurent”.

Under månaden gick vi in i två nya bolag och avyttrade ett annat. Ett nytt innehav är amerikanska Procter & Gamble, som kombinerar god lönsamhet, god långsiktig tillväxt med mycket låg konjunkturkänslighet och som handlas omotiverat billigt.  Ett annat nytt innehav är franska Kering, ägare av varumärken som Gucci och Saint Laurent. Värderingen har kommit ner ordentligt efter att Kina annonserade en mer aggressiv fördelningspolitik. Vår tro är att marknaden överskattar den långsiktiga effekten av detta på bolagets resultat och nedställda förväntningar gav oss således ett bra tillfälle att plocka in ett ledande kvalitetsbolag till ett förmånligt pris. Vi sålde samtidigt Kao, ett japanskt bolag verksamt inom konsumentvarumärken i framför allt Asien. I grunden är det ett företag som vi fortsatt gillar men som idag handlas relativt dyrt beaktat dess framtidsutsikter.

Mer om fonden

Fler artiklar

Starkt år för defensiv portfölj
Carnegie Global Quality Companies

Starkt år för defensiv portfölj

Efter ett exceptionellt starkt globalt börsår avslutades året med lite mer turbulens drivet av ökad oro för inflation och nya Covid-19 mutationer. Marknaderna stabiliserades sedan sista veckorna och påbörjade en...

Emanuel Furubo, Simon Reinius 10 januari 2022
Defensiva aktier höll emot i osäkert läge
Carnegie Global Quality Companies

Defensiva aktier höll emot i osäkert läge

Globala aktier hade en svagare period i november och de flesta börser uppvisade negativ utveckling, efter att nyheter om en ny virusmutation skapade oro och drev ned riskviljan. Den än...

Emanuel Furubo 6 december 2021
Globala giganter levererar
Carnegie Global Quality Companies

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi...

Emanuel Furubo 4 november 2021