Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Två nya innehav

November bjöd på en rejäl uppgång där Stockholmsbörsen steg med drygt åtta procent, drivet av lägre långräntor samt en stärkt tro på att räntehöjningscykeln gått mot sitt slut. Ränterörelsen var väldigt kraftig och vi ser en viss risk att marknaden prisar in lite för aggressiva sänkningar. Kapitalmarknaden visar även tecken på återhämtning där många bolag tog chansen att stärka sin balansräkning. Fastighetssektorn tog ett rejält kliv uppåt under månaden där förhoppningar om lägre räntor under 2024 och sektorn steg med hela 19 procent under månaden.

Fonden tog in två nya innehav under månaden, Demant och Stora Enso. I Demant ser vi ett stabilt, ocykliskt bolag med en stark position inom hörhjälpmedel. Sektorn har goda tillväxtmöjligheter framöver drivet av en åldrande befolkning samt minskat stigma kopplade till hörapparater. Bolaget har tagit marknadsandelar under året och vi ser att de har goda chanser att fortsätta den trenden under kommande år. Stora Enso har länge setts som den fula ankungen inom sektorn och har haft ett väldigt tufft år där efterfrågan och pris fallit inom framför allt förpackning och sågade trävaror, men här ser vi att marknaden har bottnat och tidiga tecken på återhämtning. Bolaget har stora skogstillgångar som vi anser är lågt värderade. Bolaget är mitt i en transformation där man går ur pappersmarknaden och fokuserar på tillväxtområdena kartong och hållbara förpackningar. Tillsättningen av Hans Sohlström som VD var välkommet enligt oss och vi tror att hans friska ögon kommer vara till stor hjälp för bolagets transformation. Under månaden ökade även fonden i Skanska, Mandatum och H&M samt minskade något i Sandvik, Castellum och SEB.

Rapportsäsongen var överlag positiv för fondens high yield innehav, men framför allt har vi sett stark utveckling i fondens mer defensiva krediter med duration mot bakgrund av sjunkande räntor. Räntetoppen har i sin tur drivit den generella riskaptiten vilket fått kreditmarginaler att gå ihop vilket företrädesvis träffat fondens större kapitalstrukturer. Fonden har inte gjort några större förändringar på räntedelen under månaden, men har minskat räntedelen något till förmån för en högre andel aktier.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.