Stäng
Språk
Meny

Två trevliga tillskott toppar tillväxten

Efter flera starka månader föll fastighetsbolagen tillbaka något under december. Sentimentet påverkades negativt av ökad corona-spridning och en mer hökaktig amerikansk centralbank.
En hög aktivitet för sektorn vad gäller nyemissioner och nynoteringar dränerade också något investerarna på kapital. Bland annat noterades KlaraBo, Nivika och Titania, samtidigt emitterade Diös och Randviken nya aktier. Vi deltog i noteringen av KlaraBo och i Randvikens emission. Management i båda bolagen ger ett mycket solitt intryck, affärsmodellerna är intressanta och värderingarna rimliga.

KlaraBo noterades i december. Priset var fast och intresset i marknaden stort. Givet intresset, fick vi trots allt en förhållandevis god tilldelning och bolaget utgör nu knappt 1 procent av fonden. Bolagets affärsmodell liknar den som Victoria Park tidigare hade, dvs att investera i miljonprogramsbostäder och skapa ytterligare värde genom att renovera dessa. Vd Andreas Morfiadakis var också tidigare finanschef på Victoria Park. KlaraBo har dessutom ytterligare ett intressant affärsområde, nämligen nyproduktion av prisvärda miljövänliga hyresrätter.

Randviken bytte innan årsskiftet lista till Nasdaq First North och passade i samband med det på att presentera nya ambitiösa tillväxtmål, bland annat att tillväxten i substansvärde ska uppgå till minst 15 procent per år. Dessutom tog bolaget in nytt kapital för att finansiera ett större fastighetsförvärv samt för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Vi skulle beskriva bolaget som opportunistiskt med en bred strategi, innefattande både bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige. Bolaget utgör nu 1,6 procent av fonden.

Flera mycket intressanta fastighetsaffärer gjordes också under månaden. Folksam köpte kontorsfastigheter i Stockholm till ett högt kvadratmeterpris och plötsligt kom en köpare fram inom handelssegmentet när Alecta köper Solna Centrum. Mest intressant är Wallenstams försäljning av hyresrättsfastigheter för en miljard kronor i Tyresö. Priset motsvarade ett kvadratmeterpris på drygt 70 000 kronor. Skillnaden mellan bostadsrättspriser och priset för hyresrättsfastigheter är nu minimal, ja hyresrätter verkar till och med betinga ett högre pris, även om man justerar för lån i bostadsrättsföreningen. Att bolag med bostadsfastigheter kommer att skriva upp värdet på sina fastigheter mer än vanligt i det fjärdekvartalet framstår som en välgrundad förutsägelse. Förutom Wallenstam kan man lyfta fram de två största innehaven i vår portfölj, Balder och SBB, som vinnare på detta, men kanske kommer det mer renodlade bostadsbolaget John Mattson att gynnas mest av bolagen i vår portfölj.

Norska Entra är fortsatt i rampljuset. Under månaden meddelade Entra att man köper ett annat norskt fastighetsbolag, Oslo Areal. Vi har sålt våra aktier i Entra men har fortsatt exponering mot bolaget via de två största ägarna Balder och Castellum. Intressant att notera är att den norska inflationssiffran för november, basen för Entras automatiska uppräkning av hyresnivåer för 2022, blev hela 5,1 procent.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora substansrabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora substansrabatter igen

Fastighetssektorn har haft tuffa månader på börsen. Framför allt är det högre räntor som sänkt sentimentet på börsen som helhet, men speciellt för fastighetsaktierna. Den svenska långränta är nu upp...

Jonas Andersson 5 maj 2022
Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter

Inflationen ser ut att vara högre och mer ihållande än vad vi och många trodde bara för någon månad sedan. Detta har bland annat resulterat i snabbt stigande långräntor. Den...

Jonas Andersson 5 april 2022
I osäkra tider, stanna hemma
Carnegie Fastighetsfond

I osäkra tider, stanna hemma

Rysslands invasion av Ukraina är förstås huvudtemat på börsen just nu. Tyvärr ser det ut som att krisen inte kommer att avta i närtid. Några finansiella slutsatser av detta är...

Jonas Andersson 2 mars 2022