Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

Tvära kast under ytan

Index slutade oförändrat för maj men under ytan har det varit tvära kast under perioden. Sentiment skiftade från bolagens starka kvartalsrapporter som rullade in i början av månaden, till att sen övergå i skepsis till centralbankernas förmåga att mjuklanda konjunkturen.

På toppen av detta fick vi den återkommande diskussionen om skuldtaket i USA och den positiva inledningen på månaden raderades ut. Stabila bolag har gått bättre än konjunkturkänsliga och i jakt på sekulära trender har allt med koppling till artificiell intelligens rusat. På den svenska marknaden var dramatiken på bolagsnivå. Skuldtyngda SBB fick sin kreditvärdighet nedgraderad vilket satte i gång en negativ spiral för bolaget. I Embracers fall var det ett samarbete med en större partner som inte blev av som fick aktien på fall.

I All Cap har luftbehandlingsbolaget Munters gått starkt under månaden. Bolaget rapporterade bra siffror för första kvartalet, vilket gav ökat förtroende för att bolagets marginaler kan röra sig upp mot bolagets mål om 14 procent. Orderboken och efterfrågan är stark backat av reglering, energieffektivitet och växande slutmarknad. Vi har fortsatt öka i innehavet. Ett annat innehav som fortsatt gått starkt är ABB som även de rapporterade starkt i slutet av förra månaden och fortsatt upp under maj. Både Munters och ABB är sen cykliska bolag med en klar medvind från hållbarhet, energieffektivitet och elektrifiering.

Ett bolag som gått svagt under månaden är vindkraftutvecklaren OX2. Bolaget har under månaden fortsatt att presentera värdeskapande affärer och har gjort ett intressant förvärv i Australien. Svagheten kommer främst av tekniska skäl efter att storägaren Altor valde att sälja sina aktier i början av månaden där vi var med och köpte. Vi ser positivt på att likviditeten kommer att öka och ägandet sprids även om det på kort sikt varit källa till svaghet. Vi är fortsatt positiva till OX2 vars potential att projektera, bygga och driva förnyelsebar energi är oförändrad.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.