Stäng
Språk
Meny

Tydliga hållbarhetsmål hos nya innehav

I augusti kom aktiviteten på marknaderna igång. Långräntorna har fortsatt falla och med tanke på att konjunkturen är svag talar det inte för att räntorna kommer få något stöd från centralbankerna.

De flesta centralbanker kommunicerar en mjukare ton och det är sänkningar eller oförändrade räntor som vi troligtvis kan förvänta oss framöver. Det återstår att se om Riksbanken fortsätter på sin bana där de indikerat räntehöjning runt årsskiftet. Den makromässiga oron fortsätter att kretsa kring de välbekanta frågorna om handelskriget och Brexit.

En del förändringar har gjorts i fonden under månaden och vi har investerat i några nya bolag. Inom kraftsektorn har vi Kraftringen och norska kommunägda BKK. BKK sysslar främst med vattenkraftproduktion och distribution och är den femte största producenten i Norge. BKK var det första bolaget i Norge att emittera gröna obligationer på den norska marknaden. Kraftringen har en diversifierad verksamhet och tydliga hållbarhetsmål. Från april 2018 är all deras egen produktion fossilbränslefri.

Inom fastighetssektorn har vi investerat i SBB och Wihlborgs. Wihlborgs med fokus på kontor och handel i Öresundsområdet och SBB med exponering i Norden samt fokus på samhällsfastigheter och bostäder. I Wihlborgs deltog vi i en primärtransaktion med en 3 årig obligation som ger oss Stibor +125 punkter. Marknaden för primärtransaktioner kom igång under månaden och vi deltog även i norska Sparebank 1:s emission av en 5-årig obligation.

Bland övriga namn som är nya i fonden kan nämnas Länsförsäkringar Bank och Coor. Coor är ett marknadsledande facility managementbolag där vi nu äger en 4,5 årig obligation. Våra nya innehav har bidragit till att fonden fått en större diversifiering både sektormässigt och geografiskt.

Trots oro kring makro och konjunktur fortsätter marknaden att tuffa på. Efterfrågan är fortfarande stark hos investerarna och i augusti minskade kreditmarginalerna ytterligare. Carnegie Investment Grade gick upp 0,08% under augusti.

Carnegie Investment Grade är en fond med fokus mot nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.